Danmark gør ikke nok for at hjælpe ofre for menneskehandel
Hjælp · Over 100 børn har de seneste 10 år været handlet til Danmark, hvor de af bagmænd er blevet tvunget til at stjæle eller sælge sex. Myndighedernes hjælp til børnene er utilstrækkelig, fastslår Red Barnet i en ny rapport

Aften efter aften står purunge piger på en fattig flise og sælger deres kroppe. Dag efter dag bliver små drenge sendt ud for at stjæle, så deres bagmænd scorer kassen.

I perioden fra 1995-2005 er 106-119 børn blevet handlet til Danmark, fastslår Red Barnet, der har kortlagt omfanget af handlede børn i Danmark.

Det svarer til, at myndighederne stort set én gang om måneden har været i kontakt med et barn, der er blevet solgt. Alene sidste år var myndighederne i kontakt med syv børn, som man formoder var solgt. Men tallet kan sagtens være højere, for det er langt fra alle børn, som myndighederne finder.

»Børn fortæller sjældent, at de er ofre for menneskehandel, for de frygter deres bagmænd,« siger programassistent Caspar Strand, der er medforfatter til rapporten.

Ikke nok hjælp

Rapporten langer samtidig ud efter myndighederne og konkluderer, at den hjælp, som børnene får, er for dårlig. De skal ikke som i dag anbringes på åbne institutioner uden beskyttelse mod deres bagmænd. Og så skal de hjælpes til at komme sig over de traumatiserende oplevelser. I dag bliver børnene betragtet som kriminelle eller uledsagede børn, og ikke som ofre for menneskehandel, og det har indflydelse på de regler, de er underlagt, siger Caspar Strand.

»Børnene skal have et system stående parat, så de ikke bare flakker rundt og skal følge regler, som er i strid med deres behov. Vi er nødt til at få ændret praksis,« siger han.

Børnene er ofre

Ann-Sofie Bech, juridisk konsulent i Røde Kors med ansvar for menneskehandel, mener, at rapporten er en oplagt mulighed for at ændre reglerne.

»Vi skal se disse børn som ofte og ikke som kriminelle, og vi er nødt til at sikre som land, at vi ikke sender børnene tilbage til deres bagmænd. Det sker ikke altid, men det er ikke af ond vilje. Det er fordi, nogle af reglerne skal laves om, og fordi der ikke er afsat ressourcer og tid til det« siger hun.

Alle partier på Christiansborg på nær Enhedslisten er i øjeblikket i gang med at lave en ny handlingsplan for menneskehandel, som træder i kraft i det nye år. Flere politikere peger derfor på, at nogle af Red Barnets anbefalinger kan nå at komme med i handlingsplanen.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra integrationsminister Rikke Hvilshøj (V).