Brintbiler skal fritages for afgifter
Regeringen fremlægger lige nu deres længe ventede energiplan.

Andelen af vedvarende energi skal fordobles fra 15 til 30 procent. Forbruget af olie, gas og kul skal sænkes med 15 procent, og det samlede energiforbrug skal være det samme som i dag. Det er hovedpunkterne i regeringens miljøplan frem mod 2025, som fredag middag bliver præsenteret på et pressemøde.

I planenerne fra regeringen indgår det også, at brintdrevne biler skal fritages for registreringsafgift.

»Målet er, at vi skal reducere Danmarks afhængighed af fosssile brændstoffer som olie gas og kul og i det hele taget være uafhængige af at skulle købe energi i udlandet,« siger Anders Fogh Rasmussen.