Børnerådet vil straffe skoleledere for mobning
Det er ikke eleverne men skolelederne, der bør indføres sanktioner mod, hvis der er problemer mod mobning på deres skole, mener Børnerådet

Skal mobbere - efter svensk model - kunne smides ud af skolen? Og skal der stilles lovkrav til kommunerne om at sætte ind, når skolebørn udsættes for tyrranisering, der giver ar langt ind i voksenlivet? Det er nogle af de løsninger, undervisningsminister Bertel Haarder (V) overvejer i denne tid for at komme de store problemer med mobning i skolen til livs.

Men spørger han Børnerådet om vejledning, er det ikke lovindgreb eller straf af eleverne, der skal til:

»I stedet for at lave en ny lov, burde Bertel Haarder skærpe den allerede eksisterende lov om undervisningsmiljø og her sætte ind med sanktioner over for de skoleledelser, som ikke griber ind over for mobning,« siger Søren Gade Hansen, fuldmægtig i Børnerådet.

Hvilken form for sanktioner skulle det være?

»Det er jo ikke, fordi vi skal til at fyre en masse skoleledere, men det ville være en sanktion, der kunne understrege, hvor vigtigt det er at få løst problemer med mobning,« siger Søren Gade Hansen.

Han understreger, at hvis man ikke får sat tilstrækkeligt tidligt ind mod mobning, vil de negative konsekvenser følge mobbeofrene livet igennem.

»I al den snak om øget faglighed glemmer vi, at man ikke kan lære noget, hvis man ikke har det godt. Det er nedbrydende for enhver personlighed at blive mobbet og giver varige men,« siger Søren Gade Hansen.