Børn skal have tilskud til busbilletter
Magistraten vil give ekstra rabat til buskort til børn, som rammes af store prisstigninger, men Børne- og ungerådet er fortsat kritisk.

Af Brian Stræde
brst@avisen.dk
@BRØD:Efter nytår er det det nye regionale trafikselskab, Midttrafik, der bestemmer, hvor meget busbilletterne skal koste. Og de bliver dyrere, for harmoniseringen af regionens forskellige takster har betydet store stigninger på visse billetter i Århus, særligt for børn og unge. Eksempelvis stiger børneabonnementskort med op til 145 procent.
Derfor drøftede magistraten (borgmesteren og rådmændene), i går muligheden for at yde kommunal støtte til de billettyper, hvor taksten stiger. Selvom de fleste af billetterne bliver dyrere under Midttrafik, valgte magistraten ikke at rokke generelt ved Midttrafiks takster. Visse forhøjelser af priserne forekommer dog så store, at det blev besluttet at give ekstra rabat til børneabonnementskort, så priserne bringes ned fra 380 til 270 kroner for fire zoner og fra 290 til 245 kroner for tre zoner.

Århus vant til rabat

Den øvelse koster kommunen en halv million kroner, og desuden vil der blive overført 1,5 millioner kroner fra kassen til kollektiv trafik til Børn og Unge-forvaltningen, som ellers ville få store ekstraudgifter til elevbefordring. Trods den ekstra rabat erkender Peter Thyssen, at århusianerne kan se frem til markant dyrere busbilletter, men mener, at det skal ses i lyset af, at århusianerne har været forvænt med store rabatter.
»Brugerne vil opleve en stigning og ikke, at de har haft det rimeligt billigt i mange år. Og dem, der oplever det hårdest, er dem, der tidligere har fået mest rabat,« siger rådmanden.
Børne- og ungerådet er trods den ekstra rabat meget kritisk.
»Vi er bekymrede for de store stigninger, som har en social slagside og kan tvinge børn til at snyde i bussen for ikke at stå uden for fællesskabet,« siger rådets formand Aage Rais Nordentoft.