Blogindlæg Blogger: Stop byggeriet af dyre lejligheder - byen skal være for alle
Det nytter ikke noget, at der i Københavns Kommune kun bliver bygget store og dyre lejligheder. For det gør hovedstaden til en asocial rigmandsghetto, mener bloggeren Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

KØBENHAVN SKAL VÆRE en bolig for alle. Der skal være plads til såvel socialrådgiver som studerende, stofbruger og specialkonsulent.

Desværre bliver kårene for københavnere uden kæmpe indkomster sværere og sværere. Det københavnske boligmarked er gået helt amok. En toværelses-lejlighed i København er i gennemsnit blevet 51 pct. dyrere i husleje siden 2010. Fra gennemsnitligt at koste 7.173 kr. om måneden i 2010 til i 2016 at koste 10.838 kr. Det presser almindelige mennesker ud af byen, og gør den til en asocial og død rigmandsghetto.

Derfor er det også helt hen i vejret, at der bliver bygget så mange dyre boliger i byen. Det er ikke dem, der er mest brug for, og mange af dem ender med at stå tomme, fordi ingen kan betale dem.

VI BLIVER SIMPELTHEN nødt til at bygge billigere. En stor forhindring, for at vi kan gøre det, er, at Københavns Kommune har en regel om, hovedparten af nye boliger skal have en størrelse på mindst 95 m2.

Den regel skal vi af med, for den er helt tosset. Vi skal ikke have flere dyre kæmpeboliger, men mange flere betalelige boliger.

Dels skal vi have flere billige og skæve boliger til studerende og udsatte. Vi skal have venligboliger, ungdomsboliger og midlertidige containerboligere. Men der er en særlig pointe i at investere mere i betalelige boliger på mellem 50 og 80 m2. Vi kunne kalde dem boliger i mellemlejet.

I DAG SIDDER mange ældre i kæmpestore lejligheder på over 100 m2, som de har boet i en stor del af livet. Mange af dem vil gerne flytte i noget mindre, men fordi der ikke er nok boliger i mellemlejet, bliver de i lejligheder, som ellers kunne deles af tre-fire studerende.

Omvendt bliver mange unge par i deres helt billige boliger, fordi det er for stort et økonomisk spring at skulle flytte over i nogle af de billigste kæmpeboliger. Samtidig er efterspørgslen på boliger i mellemlejet så stort, at det presser priserne op, og sandsynligheden for, at man finder en sådan bolig er på nuværende tidspunkt for lille. Flere boliger i mellemlejet vil ryste posen på det københavnske boligmarked og give plads til nogle af alle dem, der i dag har svært ved at finde et sted at bo i København.

KØBENHAVN SKAL VÆRE en by for alle. Det kræver billige og betalelige boliger i mellemlejet. Derfor skal vi af med den tossede regel, der gør, at der primært bliver bygget store, dyre lejligheder.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News