Administration 

Blogger: Reformpolitikken over for syge er ren ideologi

Et nyt ændringsforslag til reformen af førtidspension og fleksjob påpeger, at ressourceforløb fremover skal være ”realistiske”. Det afslører i virkeligheden, at reformen langt hen ad vejen har været og er mere ideologi end realisme.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

I DEN FORGANGNE UGE har forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 lovet at præcisere lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb. Forligskredsen tæller partierne S, R, SF, V, K og LA. ”Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb”, hedder det nu i et ændringsforslag, som er sendt i høring, og det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne”.

Nu skal det være ”realistisk” – det lyder jo flot. Men som jeg skrev i mit indlæg forleden, så ville de nye ”gode intentioner” ikke medføre nogen reelle forbedringer i virkelighedens verden, når forligskredsen samtidig afviser at komme med andre indrømmelser, blandt andet af den stramme økonomiske politik, man fører. Når man stadigvæk fastholder det oprindelige krav om at spare knap 2 mia. kroner om året i 2020 og 3,6 mia. kroner om året i 2036, så får man ikke pludselig kommunerne til at tilkende flere borgere førtidspension og færre ressourceforløb. Det er ikke ret svært at regne ud, når man ved, hvor meget økonomistyringen har præget social- og beskæftigelsespolitikken og den tilhørende forvaltningspraksis i de seneste år.

NOGEN VIL MÅSKE HUSKE, at ressourceforløbet blev indført som et nyt lag i lovgivningen ud fra den politiske betragtning, at der findes uudnyttede ressourcer hos syge borgere, som samfundet skal kunne bringe i spil. Med andre ord betvivlede man politisk, at syge mennesker egentlig er så syge, som læger har attesteret, at de er. Ressourceforløbet er den mest fremtrædende, men ikke eneste, italesættelse af denne ideologiske betragtning.

Men som jeg har fremlagt i mange indlæg i de forgangne år (for eksempel i en artikel i Altinget.dk), så blev ressourceforløbet netop ikke til den ”helhedsorienterede, tidlige og tværfaglige indsats”, som daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) havde præsenteret det til at være. Det blev derimod til ”en indsats”, der skulle gives, når alle andre muligheder allerede er afprøvet. Hvad er det så for ressourcer, der kan findes, når alt er forsøgt? Det er jo en absurditet.

Manglen på anerkendelse af den forgængelige virkelighed, som syge mennesker er placeret i, og af dens begrænsninger kendetegner overhovedet hele begrebsdannelsen omkring reformpolitikken. ”Arbejdsevne” som noget, der kan adskilles fra virkelighedens fundamentale ”funktionsevne”, og ”ressourceforløb” som noget, der kan prøves på et tidspunkt, hvor der ikke er mere at komme efter – dét dokumenterer i sig selv, hvor absurd, begreberne og politikken er blevet.

Selvom mange meget syge borgere med varigt nedsat funktions- og arbejdsevne erfarer ressourceforløb som noget, der nedbryder dem yderligere, så fremstiller politikerne bag forligskredsen det som fremskridt. Fremskridt, som de syge altså, det forstår man, ikke kan gøre, hvis ydelsen for eksempel hed ”revalidering” eller ”førtidspension” og var betydeligt højere; sådan som det har været før reformen.

DET ER RET LANGT UDE og temmelig afslørende for politikken, at det er kommet så vidt, at regeringen overhovedet behøver at pointere, at et lovgivningsforhold skal være ”realistisk”. At de skriver en pressemeddelelse derom, selvom der er tale om bittesmå ændringer i ordlyden i to sætninger i et kæmpestort lovkorpus, er endnu længere ude.

Selvom forligskredsen fremhæver denne lillebitte sproglige præcisering som et stort fremskridt fyldt med gode intentioner, så afslører den også den sandhed, at social- og beskæftigelsespolitik for syge i dag overhovedet ikke er realistisk eller tænkt til at være det.

Denne lillebitte sproglige ændring afslører derimod det fundamentale gap, der er mellem syge borgeres virkelighed i dag og så den politisk udtænkte virkelighed; afslører, hvordan lægeattester på alvorlig sygdom rask væk ignoreres af politikere, embedsfolk og forvaltninger. Afslører, hvordan brug af Newspeak og ”fokus på ressourcer frem for funktionsnedsættelser” som et hokuspokus tænkes at kunne fjerne medicinske lidelser og funktionsnedsættelser.

Man læser et ord som ”ressourceforløb” over lovgivningen og opdeler ”funktionsevne” i yderligere dele, hvoraf ”arbejdsevne” skulle udgøre en selvstændig ressource helt uden at skele til de lægeligt dokumenterede funktionsnedsættelser. Hvordan noget, som udgør en delmængde af en større mængde (”arbejdsevne” tænkes som en delmængde af ”funktionsevne”), kan påstås at indebære en ressource og ”mulighed”, hvis helmængden ikke gør det, er også en egentlig absurditet.

NOGET TILSVARENDE VIDNEDE praktiserende læge Anders Beich om på en reformhøring arrangeret af Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 31. januar. Det har jeg allerede beskrevet i et andet indlæg i Avisen.dk. Han bevidnede, at der er kommet et generelt øget pres på det lægelige skøn og på patienternes sociale rettigheder som patienter. Og han bevidnede, hvordan det politiske krav om færre tilkendelser af førtidspension og andre ydelser til mennesker med lægeattesterede fysiske funktionsnedsættelser har overrulet hensynet til borgernes helbredstilstand og sociale forhold mere og mere.

Realisme og anerkendelse af borgernes erfaringer med virkeligheden er efterhånden sjældent forekommende kvaliteter i beskæftigelsespolitik i dag hos dem, der sidder på den øverste magt i Folketinget og hos nogle af de folk, som forvalter den i kommunerne. Det er en skændsel, at syge menneskers helbredsmæssige problemer ignoreres under en beskæftigelsespolitisk agenda, som modarbejder alt det, der kunne gavne syge borgeres helbred og dermed også deres reelle arbejdsmuligheder. Hvorfor bestemmer beskæftigelsespolitik i virkeligheden og har forrang over sundheds- og socialpolitik – i al fald hvis man har brug for social hjælp fra samfundet?

DET ER FAKTISK TOTALITÆRT, når politikere ignorerer erfaring og selv omskriver virkeligheden til en ideologisk og erfaringsløs pseudovirkelighed. Det fastslog den berømte politiske tænker Hannah Arendt i sin politiske tænkning. Hun beskæftigede sig blandt andet med at indkredse, hvad der fører til og kendetegner totalitære regimer, og er kendt for et større værk om totalitarisme. Men allerede i en tidlig artikel fra 1946, ”The Image of Hell”, skrev hun følgende vise ord:

”Havde nazisterne stillet sig tilfredse med blot at fremføre et anklageskrift mod jøderne og at udbrede påstanden om, at der findes under- og overmennesker, ville de næppe have haft held til at overbevise common sense om, at jøderne var undermennesker. (…) For at blive troet måtte nazisterne fabrikere virkeligheden selv og få jøderne til at se ud som undermennesker” (Citeret fra Hans-Jørgen Schantz: Handling og ondskab – en bog om Hannah Arendt, Aarhus Universitetsforlag 2007).

Professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet Hans-Jørgen Schantz har givet en god forklaring af, hvad hun mente:

”Dette, at virkeligheden fabrikeres og common sense systematisk sættes ud af kraft, er et af de vigtigste formelle træk ved ideologi – og den basale årsag til, at normalitet perverteres. (…) Og så er det karakteristisk for ideologier, at de rummer påstande, som ikke bare er uafhængige af erfaringen, men tillige suspenderer erfaringens mulighed, eller rettere: Ideologierne erstatter de fem sanser og optræder selv som en sjette sans. Endelig bygges de formelt op i kraft af et andet, som regel pseudovidenskabeligt, aksiom (…), der er immunt over for videnskabelig eller erfaringsmæssig problematisering. Dette aksiom tages dødsens alvorligt i bogstaveligste forstand, både i form af den konsekvenslogik, der udfoldes med aksiomet som præmis og i kraft af den skrupelløshed, hvormed logikken i praksis sættes igennem” (i Hans-Jørgen Schantz: Handling og ondskab – en bog om Hannah Arendt, Aarhus Universitetsforlag 2007).

SOM JEG SKREV i mit seneste blogindlæg, savner jeg således en anerkendelse fra forligskredsens side af veldokumenteret og berettiget kritik fra syge og reformramtes repræsentanter.

Hvorfor skal man tro på, at de vil hjælpe borgerne, når de i det store hele ikke lytter til, hvordan borgernes egen virkelighed ser ud, og hvad, borgerne selv siger, kan hjælpe dem? Det er denne magtfuldkommenhed, dette formynderi og denne forskønnende omgang med sandheden, som giver kvalme. Der er for langt mellem de to verdener, som de reformramte og forligskredsen sidder i.

Lovgivning og forvaltning bliver aldrig ”realistisk”, hvis ikke forligskredsen anerkender borgernes erfaringer og søger at værne dem mod grænsesøgende forvaltningspraksis og ophør af retssikkerhed. Det kræver blandt andet, at sygdomsvirkeligheden og den lægefaglige erfaring bliver anerkendt som noget, der skal tillægges vægt i den førte politik frem for at man opretholder en reformdagsorden, som ligner ideologi i Arendts betydning af ordet!

Og så burde det altså ikke være nødvendigt overhovedet at pointere, at man forholder sig til virkeligheden. Det burde jo være det selvfølgelige udgangspunkt – ikke undtagelsen.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

billede af politibil
Krimi

Håndværkere fik stjålet bilen: Men så tog de sagen i egen hånd

Sport

Danmark nedlægger coronaramte Island

Pia Kjærsgaard og Bent Bøgsted snakker sammen i folketingssalen
Nyheder

Langer ud efter partidronning: Pia blander sig for meget

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen poserer for fotografen
Kendte

Kendisser afslører børneplaner

politiets stopskilt
Krimi

Kørte 111 km/t
- søsters bil beslaglagt

person med flyttekasse
Livsstil

Se, hvor du har boet i løbet af dit liv

Opsat billede af de fem "løver" fra "Løvens Hule".
Film og TV

Afsløring: Deltagere

bliver bedt om at melde sig

En mand råber ind i et telefonrør
Nyheder

Kedsomhed gør

folk til sadister

Nærbillede af Karina Lorentzen
Nyheder

Malte blev udsat for

identitetstyveri - nu

kommer lovændring

Billedet her viser byen Kanokupolu på hovedøen Tongatapu dagen efter tsunamien.
Helt vildt

Mand overlever

27 timer i havet 

Portræt af Janni Ree
Helt vildt

Janni Ree: Skal

have mindre bryster

Nærbillede af Pilou Asbæk
Underholdning

Pilou Asbæk melder sig

ind i Socialdemokratiet

En tømmer skærer et bræt med en rundsav
Nyheder

Byggebranchen frygter 

overophedning

Peter Ingemann på den røde løber iført tyroler-tøj
Kendte

TV-vært nedlagt af corona:

Det er en slem omgang

person skruer på termostat
Nyheder

Sådan kan du optimere

varmen i hjemmet

To sæt fødder viklet ind i hinanden stikker ud under en dyne
Sex og samliv

Trods corona: Denne

kønssygdom slår rekord

Morten Messerschmidt og Inger Støjberg taler sammen i Folketingssalen
Nyheder

Støjberg: Derfor vil jeg

ikke være formand for DF

hus under nedrivning
Nyheder

Rekord: Her rammes hver fjerde af konkurs

ingefærpulver i en ske
Nyheder

Krydderi kaldes tilbage - det kan være kræftfremkaldende

to personer kigger på en telefon
Film og TV

Telefonkoks i film - nummer rammer telefonsexfirma

Sport

Vaccinenægteren

Novak Djokovic ejer

dansk coronaselskab

lortens placering ved museet
Helt vildt

Kæmpe lort kan sende kunstner i fængsel

airpods kastes op i luften
Krimi

Dansk firma får historisk dom for salg af kopivarer

Kronprinsen foran en sølvgrå bil
Kongelige

Køb Kronprinsens tidligere sportsvogn

En mand med skæg og briller
Kendte

Casper Christensen er blevet multimillionær på hushandler

En mørk kvinde ved nogle træer
Kendte

Caroline Henderson lander stor rolle hos Netflix

En mand går på en vej med udsigt til vandet
Livsstil

Kæmpe prisforskelle:

Dyreste og billigste veje

En kæmpe kat og en mørkhåret dame
Dyreliv

Her er verdens største killing

biler lades op
Biler

2030-mål: Antallet af pluginhybridbiler er nået

Et stadion med lys
Sport

AGF vil investere 100 millioner kroner i nyt stadion

To børn krammer hinanden
Nyheder

Mest populære børnenavne

En kvinde på toppen af en bygning med et fly bagved
Helt vildt

Vildeste video

En masse huse set oppe fra luften
Nyheder

Danskerne låner igen mere uden afdrag

en butik i Hongkong
Corona

Kræver alle hamstere aflivet efter smitte 

en rødhåret dame
Nyheder

USA advarer om russisk angreb når som helst

En grå Tesla
Krimi

Tesla beslaglagt på trods af manglende fartmåling

En selfie af et midaldrende par
Helt vildt

Konen talte i søvne om tyveri – manden anmeldte hende

en mand synger
Kendte

Dario har fået kræft

Politigården i København
Krimi

Politichef i faktura-rod for 800.000 kr.

Et tog ved en ubevogtet overskæring
Krimi

Togulykke:

Bil ramt og tog afsporet

En mand bliver testet for corona
Nyheder

Ny rekord: 33.493 tilfælde

rækkehus set fra gaden
Kendte

Eks-minister sælger rækkehus på rekordtid – til overpris

Formandskandidater til DF
Nyheder

Formandskandidat i DF trækker sig

Frederik Haun og Morten Kjeldgaard
Kendte

Rørende video:

Her frier Bagedyst-kendis

til Vild med dans-stjerne

Pakke med brød
Mad og drikke

Brød kaldes tilbage:

Kan være farligt at spise

Sebatian Klein og Mette Frederiksen
Kendte

Sebastian Klein forærer formue væk

Kw-tæller
Nyheder

Sådan får du vinterens største strømslugere under kontrol

Nedrivning af bygning
Nyheder

Her er der flest konkurser

Nyheder

Afbud udsætter partilederdebat

Ambulancer med blå blink
Nyheder

Giftige dampe:

Otte kørt på hospitalet

Anders Breivik
Nyheder

Breivik vil prøveløslades

diamant
Nyheder

Verdens største diamant sat til salg

En varmepumpe bliver tændt med en fjernbetjening
Nyheder

Vil forbyde

varmepumper

i disse områder

Sport

Efter hjertestop:

Danmark hyldes 

med fornem pris

Prins Andrew og Dronning Elizabeth
Kongelige

Hærværk mod slottet

”pædo-hjem”

En åben dagbog
Helt vildt

Anne Frank gåde

kan være løst

Julie Berthelsen og hendes familie
Underholdning

Julie Berthelsen flytter

sammen med manden igen

Svend Brinkmann peger direkte ind i kameralinsen.
Kendte

Kendt psykologs

private mareridt:

Forfulgt af kvinde

siden af en politibil.
Krimi

Ung efterlyst mand

fundet død

En mand puster ind i et apparat
Nyheder

Ny lyntest til

pust godkendt 

person holder reagensglas i hånden
Nyheder

Ny rekord:

28.780 smittede 

person skraber julekalender med mønt
Helt vildt

Tre pensionerede brødre

nappede den sidste

skrabe-million

kvinde kigger ind i kameraet
Kendte

Malou Aamund stopper

fodboldspiller i aktion på banen
Sport

Medie: Eriksen

tilbudt kontrakt

skilt ved retten i aalborg
Krimi

Nægter planer om

masseskyderi:

Det var fantasier

skattestyrelsens bygning set udefra
Nyheder

Datoen er klar:

Får du penge tilbage

i skat? 

indgangsport til herregård
Livsstil

Danmarks billigste

herregård solgt

person betaler med kreditkort
Nyheder

Udgifter eksploderer:

Kan ramme forbrugerne

trafik på storebæltsbroen
Krimi

Lastbil vælter på

Storebæltsbroen

redningsmandskab arbejder på motorvej efter ulykke
Nyheder

Ny anbefaling:

Ring 112 hvis bilen

går i stå her

Nyheder

Kunstner løb med

pengene: Nu går

museum rettens vej

storebæltsbroen set fra toppen
Nyheder

Kraftig vind

lukker broer

elon musk poserer
Nyheder

Verdens rigeste har

fordoblet formuerne

Retten i Horsens
Krimi

Huggede lillefinger af mand

Gravemaskine med hav i baggrunden
Nyheder

Domstol stopper arbejde på Femern-forbindelsen

Rafael Benitez
Sport

Toptræner fyret

snedækkede bjerge
Krimi

5-årig død:

Dræbt af skiløber

Lottokuponer
Helt vildt

Vinder millioner:

Køber to tandbørster

Køleskab med masser af frugt og grønt
Mad og drikke

Tre madvarer der booster din sundhed

Pia Kjærsgaard på talerstolen
Nyheder

Pia Kjærsgaard bliver i DF uanset hvad