Blogindlæg Blogger: Derfor er kødfrie dage en god idé

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

I Danmark betaler vi store summer i grønne afgifter af bilers brændstofforbrug og miljøbelastning. Det virker fornuftigt, men vil vi også have klimaafgifter på kød? Nej, råber kritikerne, ja, råber tilhængerne.

Faktum er, at danskernes kødforbrug er blandt de højeste i verden, og produktionen af kød – særligt det ikke-økologiske – har store negative konsekvenser for både klima, natur og miljø. Det Etiske Råd har netop udsendt en ny rapport, hvor de anbefaler, at der bliver indført en klimaafgift på kød.

Ifølge World Resources Institute har danskerne med 145,9 kilo kød per person om året de mest kødtunge spisevaner i verden. Vi spiser mere kød end de burgerelskende amerikanere (124,8 kg) og væsentlig mere end de bacon-elskende englændere (79,6 kg), som ligger på henholdsvis 2.- og 3.-pladsen. Vores omfattende kødproduktion og forbrug kræver, at vi bruger mere end 2,5 gange så meget frugtbar agerjord, end vi har i hele Danmark, for at have foder nok til alle vores slagtedyr.

DE TILTAGENDE klimaforandringer udgør, ifølge Det Etiske Råd, en væsentlig risiko for jordens økologiske balance, menneskers sundhed og fødevaresikkerhed. Derfor mener de, at danskerne bør gøre endnu mere for at nedbringe klimabelastningerne. Et oplagt sted at sætte ind er fødevarerne, som globalt står for 19–29 procent af de klimaskadelige udledninger. Heraf står kvæget alene for 10 procent af udledningerne.

Miljøpåvirkningen i fødevareproduktionen er altså meget stor – både i den konventionelle produktion og i den økologiske. Det største aftryk i forhold til miljøet sættes entydigt af kødproduktionen. Det kræver eksempelvis 16.000 liter vand at producere et enkelt kilo oksekød.

Men vi danskere er glade for kød. Rigtig glade for kød. Jeg mener ikke, at vi alle skal blive vegetarer – så drastisk behøver det slet ikke være. Jeg lægger ikke op til et nationalt kødforbud, og folk må i deres private liv spise lige nøjagtigt det, de har lyst til. Men vi skal tage ansvar for helheden, naturen og for fremtidens børn.

JEG MENER, at vi som forbrugere og fra politisk hold har et ansvar for at gå forrest og igangsætte flere bæredygtige tiltag. Der skal tages flere markante skridt, og vi bliver nødt til at overveje, om ikke vi kan reducere kødforbruget med konkrete initiativer. Ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget, er danskerne ikke afvisende over for at minimere det ugentlige kødindtag. Undersøgelsen viser, at 26 procent af befolkningen gerne vil spise mindre kød. Det er over en milion danskere. Mon ikke det er muligt, hvis man skaberne rammerne for det?

Det, der i øvrigt vejer tungest, når danskerne overvejer at skære ned for kødforbruget, er sundheden. Derefter kommer henholdsvis hensyn til miljøet og dyreetik. Men uanset hvilke overvejelser og begrundelser, der ligger bag, vil et nedsat kødforbrug gavne både os selv og miljøet.

INITIATIVET KØDFRIE DAGE er hverken nyt eller revolutionerende. Den internationale interesseorganisation ”kødfri mandag” begyndte for mere end fem år siden og breder sig til stadig flere lande, herunder Danmark. Således har flere af de største amerikanske universiteter, det israelske parlament, Knesset, Bystyret i Oslo og flere svenske skoler indført en ugentlig kødfri dag.

Herhjemme har både Københavns og Roskilde Universitet indført kødfrie mandage. Det er et af de mest simple tiltag, vi kan tage for både at styrke vores sundhed og skåne miljøet.

Flere ugentlige ”spis-grønt-dage” i hele den offentlige sektor er et godt og konkret sted at begynde. Kødafgift eller klimakompensation på fødevarer er nok fremtiden, og det er oplagt, at vi ser på hele fødevaremarkedet, så det bliver mere enkelt at træffe klimavenlige valg som forbruger.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News