Blogindlæg Blogger: Arbejdsløshed skader livskvaliteten - iværksætteri giver mening

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

I Danmark har vi et arbejdsmarked og et socialt sikkerhedsnet, der kan være med til at understøtte en stærk iværksætterkultur, men desværre virker det ofte som om, at vi er bange for at slippe iværksætterpotentialet fri. For eksempel forhindres mange ledige i dag i at springe ud som iværksættere pga. strikse regler om, at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvorfor skal studerende og arbejdsløse eksempelvis bruge mere tid på at søge jobs, der reelt ikke findes i stedet for at få opbakning til at begynde egen virksomhed?

Det ændrer dog ikke ved, at Danmark har mulighederne for at hjælpe folk fra offentlig forsørgelse til en tilværelse som selvstændig, hvis man formår at nytænke ressourcerne og de arbejdssøgendes potentiale bedre – naturligvis med politisk opbakning. Med mere tillid, mindre kontrol.

I ALTERNATIVET arbejder vi politisk for, at det offentlige bliver bedre til at hjælpe ledige, der har evnerne og lysten til at prøve sig selv af som iværksætter. Enten på fuldtid, deltid eller som freelance.

Ledighed kan nemlig medføre stress, ensomhed og depression. Det er derfor heller ikke overraskende, at arbejdsløshed er noget af det værste, der kan overgå ens tilværelse. På tværs af landegrænser er arbejdsløse mennesker mindre lykkelige end mennesker med arbejde. Selv når man tager højde for effekten af indkomst. Tabet af de sociale relationer på arbejdspladsen, selvfortællingen og strukturen i dagligdagen påvirker nemlig livet og den oplevede mening og livskvalitet.

DANMARK HAR brug for flere arbejdspladser, og mange danskere prøver hver dag at finde et job eller anden form for meningsfuld beskæftigelse. Vi skal derfor styrke iværksætterlysten ved at fjerne forhindringerne og øge incitamentet for mere iværksætteri.

Hvorfor er iværksættere lykkeligere end lønmodtagere? Fordi følelsen af at kunne bestemme over eget liv er noget, de selvstændige oplever i større grad end lønmodtagere. Ifølge European Social Survey, er 37 procent af selvstændige meget enige i, at de frit kan beslutte, hvordan de vil leve deres liv. Det samme er tilfældet for 31 procent af lønmodtagerne.

Derfor er det måske ikke så overraskende, at selvstændige i højere grad føler mening med deres arbejdsliv end lønmodtagere, da selvstændige i højere grad selv vælger deres arbejde. De har selv taget stilling til, hvad de vil bruge deres arbejdsliv på.

NÅR MAN SÆTTER i værk som selvstændig, vælger man alt andet lige at beskæftige sig med noget, man selv synes er interessant og som dermed giver mening at bruge sin tid på. For selvstændige bliver formålet, med det de laver, mere meningsfyldt, da de selv finder deres beskæftigelse relevant for dem selv og andre.

For mig er det vigtigt, at Danmark får en stærkere og endnu mere samfundsnyttig iværksætterkultur. Små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der beskæftiger flest mennesker i Danmark, så dem skal vi gerne have flere af.

Vi lever af vores kreativitet, innovationsevne og sociale opfindsomhed, hvorfor det giver god mening, at vi i både i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i arbejdslivet investerer mere i at understøtte såvel fællesskabets som den enkeltes skaberkraft.

I dag offentliggør Alternativet en ambitiøs og visionær iværksætterpakke for Danmark. Skal vi sætte i gang?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News