EL-profil revser arbejdsgivere før trepart: "Kender grådigheden ingen grænser?"

Nu skal der skaffes resultater til lønmodtagerne i trepartsforhandlingerne, mener Enhedslistens Finn Sørensen.

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DER SKAL helt andre boller på suppen, hvis trepartsforhandlingerne skal have nogen som helst legitimitet på landets arbejdspladser. Nu skal der skaffes konkrete resultater til gavn for lønmodtagerne.

Arbejdsgivernes grove provokationer må afvises. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) vil skære i de sociale ydelser. Dansk Industris direktør Karsten Dybvad kræver, at topskatten skal helt væk, og at alle førtidspensionister skal ses efter i sømmene, og hvis de har lidt arbejdsevne, skal de ned i ydelse. Det går også for langsomt med at hæve pensionsalderen. Det skal være nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til landet, og der skal mere straf til de arbejdsløse.

Strategien er klar: Lønnen skal presses ned gennem et øget ”arbejdsudbud”, ellers vil vi ikke investere.

HVAD POKKER bilder de sig ind! Kender grådigheden da ingen grænser?

Sidste år blev der udbetalt aktieudbytter for mere end 72 milliarder kroner. 150 milliarder samler støv på virksomhedernes bankbøger. Virksomhedsejere og de 10 procent rigeste har fået skattelettelser for svimlende milliardbeløb i de sidste tre regeringsperioder. Uligheden er vokset markant.

Alligevel mener arbejdsgiverne ikke, at de skal forpligtes til noget som helst, de vil bare igennem med yderligere forringelser af lønmodtagernes vilkår.

SÅDAN ER det jo desværre også gået indtil nu. Lønmodtagerne kom selv til at betale for nogle mindre forbedringer af dagpengereglerne. IGU-aftalen om integrationsforløb for flygtninge er pivåben for arbejdsgivernes misbrug af flygtninge til løndumping.

LO-formand Lizette Risgaard bliver nødt til at give arbejdsgiverne og regeringen klar besked: De hidtidige trepartsaftaler kan betragtes som annulleret, og der bliver ikke flere forhandlinger, før arbejdsgiverne opgiver deres horrible krav om forringelser og tilkendegiver vilje til at forhandle forbedringer for lønmodtagerne.

Som Lizette Risgaard sagde op til formandsvalget i LO: »Hvis vi skal være med til at løfte samfundsudfordringerne, så skal det ikke være lønmodtagerne, der skal betale. Der skal være balance i tingene.«

HVOR HAR du ret, Lizette! Lønmodtagerne har allerede betalt rigeligt i form af ringe lønudvikling, højere pensionsalder, forringelse af efterlønnen og en lang række reformer, der har udhulet trygheden når vi bliver arbejdsløse og syge.

Men medlemmerne skal inddrages og mobiliseres. Det er dér, vi skal hente den styrke, som Lizette og Co.  skal bruge ved forhandlingsbordet. Det starter med klare signaler om, at nu er det medlemmernes tur til at opleve forbedringer.

Det ligger lige for, hvad der skal ske: Flere job til de mange tusinde arbejdsløse, håndfaste garantier for tusindvis af praktikpladser og efteruddannelse af ufaglærte og faglærte, forpligtelser til arbejdsgiverne om bedre arbejdsmiljø og styrket indsats mod social dumping.

DET ER ikke bare overskrifter. Læs oplægget fra fire medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe med mange år på bagen som faglige tillidsfolk. Her er vores konkrete bud på, hvad der skal forhandles hjem.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.