Blogindlæg Blogger: Ansatte på Danmarks største arbejdsplads skal kun arbejde 30 timer
Niko Grünfeld, der stiller op til Københavns Borgerrepræsentation mener, at Københavns Kommune skal gå forrest og indføre både borgerløn og 30 timers arbejdsuge.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

ALTERNATIVET VIL UDSKIFTE konkurrencestaten med et balancesamfund. Det lyder måske ukonkret, men det drejer sig faktisk om at løse en lang række virkelighedsnære problemer med nogle meget konkrete løsninger. Selvom mange af vores forslag er alternative i den forstand, at de er nye og ikke har været en del af den efterhånden fortærskede rød-blå debat, så behøver det ikke at betyde, at de er utopiske eller urealistiske.

For eksempel synes vi, at det er et seriøst og virkelighedsnært problem, at alt for mange danskere føler sig nødsaget til at drøne rundt i hamsterhjulet. Vi ser folk gå ned med stress, angst og depressioner. Vi ser familiebånd briste, børn blive tabt og den menneskelige trivsel ødelagt, når vi ikke formår at finde den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv.

DANMARK ER BLANDT de lande i verden, hvor vi som familier samlet set arbejder mest. Derfor er vi også blandt de lande, hvor børn opholder sig længst tid i institutioner. Desuden viser 450.000 danskere dagligt tegn på stress. Og 900.000 oplever, at de har svært ved at skabe balance mellem job og familieliv. Det kan vi gøre bedre.

I Alternativet mener vi, at vi skal bevæge os mod en normeret arbejdstid på 30 timer om ugen. Som Danmarks største arbejdsgiver har Københavns Kommune en unik mulighed for at gå forrest i den bevægelse. At dele arbejdet bedre mellem os vil betyde færre nedslidte og føre til væsentlige løft af vores daglige livskvalitet. Det samme skete, da vi reducerede arbejdsugen fra 44 timer i 1966 til 37 timer i 1990. 30 timers arbejdsuge vil gøre os gladere og sundere, og give os mere tid til at gøre de ting, der giver livet mening.

ALTERNATIVET VIL OGSÅ kæmpe for Danmarks første borgerlønsforsøg i København. Borgerløn er interessant, fordi det kan udgøre et modsvar på udviklingen mod jobløs vækst, øget ulighed, fattigdom og arbejdsløshed. Dermed kan borgerløn måske vise sig at være fremtidens socialt bæredygtige sikkerhedsnet, fordi det giver alle borgere en basal økonomisk tryghed i hverdagen og en mulighed for at indrette et arbejdsliv i balance. Ligeledes gør borgerløn op med en dyr, bureaukratisk og kontrolbaseret beskæftigelsesindsats i jobcentrene, der har vist sig at være enormt ineffektiv.

Noget andet, der i dag stresser kommunens medarbejdere, er følelsen af at blive udvist mistillid. Som arbejdsgiver skal Københavns Kommune udvise langt større tillid til vores institutioner og medarbejdere og undgå unødvendig dokumentation og kontrol. Tilliden skal op, kontrollen skal ud – også i praksis.

STRESSKLINIKKER, kultur på recept og terapihaver er blandt andre forslag, der skal opprioriteres og udvides, så vi sikrer, at København har de bedste og mest alsidige tilbud til de af vores medborgere, der ulykkeligvis rammes af stress, angst eller depression.

Alternativet ønsker at erstatte konkurrencestaten med et balancesamfund, hvor alle mennesker ses som værdifulde, hvor alle kan realisere deres potentialer, og hvor alle har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber. Det lyder idealistisk. Men det betyder langt fra, at det er urealistisk at bevæge os i den rigtige retning med et København i balance.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News