Bjørnetjeneste Konservativ: Tørnæs fører meningsløs u-landspolitik

EU og Danmark dræner Afrika for arbejdskraft i stedet for at bekæmpe fattigdom. Det mener den konservative politiker Gitte Seeberg, der retter skarp kritik mod udviklingsministeren.Af Anna Rossman Thejsenanro@avisen.dk@BRØD:Der arbejder flere læger fra Malawi i Birmingham i England, end der arbejder læger fra Malawi i Malawi. Det er en af de kedelige konsekvenser af den ulandspolitik, som både EU og Danmark fører, mener den konservative Gitte Seeberg, som både er medlem af Europa-Parlamentet og Folketinget. Hun advarer mod, at både en ny green card-ordning i EU og udviklingsminister Ulla Tørnæs’ (V) nye danske kendis-projekt hjælper de forkerte.»Ingen af delene har jo noget som helst med fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling at gøre,« siger Gitte Seeberg. Hun kritiserer, at det eneste, EU-landenes stats- og regeringschefer kunne blive enige om under sidste uges topmøde, er en green card-ordning, der giver uddannede afrikanere adgang til EU:»Vi bør ikke berøve Afrika de få kvalificerede læger og ingeniører, det er lykkedes dem at uddanne. Hvis Afrika nogensinde skal komme fattigdomsproblemet til livs, er det altafgørende, at de veluddannede ikke forsvinder.«Det er ikke længe siden, at den danske VK-regering sammen med Dansk Folkeparti lancerede en ny dansk green card-ordning, der lemper kravene til højtuddannede udlændinge, som gerne vil til Danmark for at arbejde.Gitte Seeberg vedkender sig, at hendes eget parti selv har været med til at indføre en ordning, der til forveks-ling ligner den, hun nu kritiserer på EU-plan, »der er egentlig ikke så stor forskel på de to ordninger,« siger hun.

Danmark p gal kurs

Hun mener dog, at green card-ordninger først bliver et rigtigt problem, hvis EU-landene ikke samtidig sætter ind med tiltag, der trækker i retning af bekæmpelse af fattigdom. Desværre mener hun, at Danmark, ligesom EU, er inde på en gal kurs. »Det virker helt menings-løst, at udviklingsminister Ulla Tørnæs ikke kan komme på noget bedre end at få kendisser til fordele og prioritere ulandskroner. Det er populistisk, og jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne hjælpe de fattige,« siger hun.Gitte Seeberg mener, ligesom mange ulandsorganisationer, at ministeren i højere grad burde rådgive sig med eksperter på området og sætte flere penge af til formålet.»Det går så godt i Danmark, at der sagtens ville være råd til at sætte den danske ulandsbistand op.«