atomaffald Dansk atomskib har sejlet i 10 år

3F kritiserer et dansk skib, der i 10 år har sejlet med atomaffald og en filippinsk besætning uden særlige kompetencer.

Af Lars Igum Rasmussen
laig@dny.dk
@BRØD:Det danske skib Seabird har i 10 år sejlet med atomaffald især fra Australien.
Men i modsætning til svenske redderier, der fragter atomart affald, så har det danske Korsør-redderi J. Poulsen Shipping med den filippinske besætning hverken et specielbygget skibet til den farlige last eller specialuddannet personale.
Ingen af dele er ulovligt, men det støder alligevel fagforeningen 3F:
»Svenskerne har atomskibet Sigyn, der er specialbygget til at transportere atomaffald med en besætning, der er uddannet til det. Australierne lader et almindeligt dansk fragtskib med en ekstra brandpumpe og en besætning uden faglige rettigheder fra lavtlønslande stå for transporten. Det er i strid med al god moral,« siger Henrik Berlau, der er forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe.
Greenpeace har for nyligt kritiseret Seabird for dets sejlads med atomaffald.
Danmarks Rederiforening tager skarpt afstand fra kritikken af Seabird og J. Poulsen Shippping:
»Da såvel rederi som skib således er gennemgået og godkendt af en række danske og udenlandske kompetente myndigheder, er det forfejlet at kritisere det pågældende danske rederi, der lever op til alle sikkerheds- og godkendelseskrav. Dette ikke mindst hvis kritikernes ærinde i virkeligheden er at rejse en generel debat om de internationale regler for transport af nukleart materiale,« skriver foreningen i en udtalelse.