Ardo A/S Ardo fanget i konkurrence-forvridende bureaukratisk fælde
På baggrund af en lukket rapport fra Vejdirektoratet afviser Transportministeren, kun 5 uger før høst, at forlænge forsøgsordningen vedrørende kørsel på de danske veje med ærtehøstere forsynet med bælter.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Manglende tilladelse til kørsel med ærtehøstere forsynet med bælter kan betyde tab af arbejdspladser på Falster og tab af konkurrenceevne

Ardo A/S er eneste tilbageværende producent af danske ærter til dybfrost. I år skal der høstes 2.275 Ha økologiske og konventionelle ærter til de danske forbrugere. Sammen med Dybfrostærter AmbA har vi altid kæmpet hårdt for at retfærdiggøre og opretholde produktion af dybfrosne ærter i Danmark. Ardo Group, der er en af verdens største producenter indenfor dybfrosne grøntsager, dyrker ærter i mange andre lande i EU, og har derfor i flere år været stærkt tvivlende omkring rentabiliteten af produktion af ærter i Danmark.

Det opståede bureaukrati vi kæmper imod i denne sag er ukendt i de andre lande i Europa, hvor Ardo Group dyrker og forarbejder ærter. Ærtehøsterne fra Ploeger opfylder alle gældende europæiske lovkrav, og har kørt i Danmark siden 2012. Lignende ærtehøstere kører hos Ardo Group i det øvrige EU uden krav om dispensation.

Den lukkede rapport fra Vejdirektoratet beskriver kørsel med ærtehøsterne forsynet med bælter. Sidste år kørte ærtehøsterne under en forsøgsordning, hvor man på baggrund af sporing med GPS skulle vurdere slid på de danske veje. Konklusionen på baggrund af denne kun 16 dages undersøgelse blev at:

'Med et så lavt antal køretøjer er det ikke muligt at udlede nogle generelle konklusioner omkring kørselsomfang og kørselsbehov'.

På basis heraf træffer Transportminister Ole Birk Olesen beslutning om ikke at forlænge forsøgsordningen. I stedet anbefales det, at der foretages endnu en undersøgelse der vil koste ca. 12 mio. kr. som skal betales af branchen og KL. Denne undersøgelse forventes at tage op til 3 år.

I brevet til Færdselsgruppen, som blandt andre repræsenterer vores samarbejdspartner DM Contractor A/S, skriver Ministeren:

'Vejdirektoratet kan ikke umiddelbart anbefale, at der gennemføres endnu en længerevarende forsøgsordning, så længe der ikke er tilvejebragt mere viden om effekterne af kørsel med bæltekøretøjerne og det forventede kørselsomfang.'

Kørslen med bæltekøretøjerne er begrænset til ca. 2½-3 måned. Der høstes hos 73 dyrkere fordelt på 17 kommuner i hele region Sjælland. For hele høstperioden tilbagelægger hver ærtehøster ca. 600 km på de danske veje.

Hvorfor kæmper Ardo denne sag, når det ikke engang er Ardo A/S der ejer ærtehøsterne? Simpelt svar:

Uden dispensation til kørsel med bæltekøretøjer i høstperioden vil Ardo A/S ikke kunne få høstet danske ærter af vores samarbejdspartner DM Contractor A/S, hvilket vil kunne stoppe den danske produktion af ærter med deraf følgende risiko for tab af arbejdspladser. Der findes kun disse fire specialbyggede ærtehøster her i landet.

Transportministeren bør følge med og bakke op om den teknologiske udvikling indenfor landbrug

Færdselsgruppen har foretaget beregninger på belastning af kørsel med bælter på veje og marker. Denne belastning er langt mindre end belastning med hjul samt belastning fra roeoptagere, men dog højere end den fastsatte grænse, hvorfor der tidligere skulle søges dispensation for denne. En ændring af maskinerne tilbage til hjul kan ikke nås inden høsten. Skift fra bælter tilbage til hjul vil derudover resultere i en langt mindre bæredygtig produktion samt øge skader på planter og jord i forbindelse med høst. Bælterne belaster markerne mindst muligt således at dyrkerne kan få optimal udnyttelse af resthalmen fra ærterne, som bl.a. kan bruges som naturligt kvælstof.

Hele problemstillingen omkring det tekniske fremgår af brev dateret 23. maj 2017 fra Færdselsgruppen til Transportministeren - se vedhæftet bilag.

Ardo bevarer naturens gaver

Ardo Group har altid arbejdet med respekt for naturen, og på at skabe en bæredygtig balance mellem udnyttelse og beskyttelse af jordens ressourcer, hvilket bl.a. fremgår af vores CRS samt prisvindende og internationalt anerkendte MIMOSA-projekt. Erfaringer fra landbruget generelt og de andre ærteproducerende Ardo-fabrikker i EU viser, at monteringen af bælter på ærtehøstere reducerer skader på planter og jord i forbindelse med høst.

Ardo A/S er naturligvis enig i, at der skal søges en permanent løsning for kørsel med bælter, men udmeldingen fra Transportministeren er katastrofal her kun 5 uger før høst.

80 års produktion af danske ærter - Verdens bedste ærter

Ærtehøsten er nøje planlagt for at opnå den ultimative kvalitet. En forsinkelse vil have store konsekvenser både kvalitetsmæssigt og økonomisk. Det er ikke uden grund de danske ærter er blandt verdens bedste.

Ardo A/S kan kun på det kraftigste anmode Ministeren om at meddele dispensation til ærtehøsterne. Kommunernes Landsforening har naturligvis mulighed for at dispensere for kørsel på de kommunale veje, men uden også en dispensation til kørsel på Statsvejene, er det ikke umiddelbart muligt at gennemføre den forestående høst, som planlagt.

Med venlig hilsen

pp. Anne-Mette Thomsen, sekretær, mobil 27260918

Stephen Waugh

Adm. direktør

Kontaktperson ved tekniske spørgsmål: Færdselsgruppen, Mogens Kjeldal 2224 8474

Fakta om Ardo A/S

2015/2016

2016/2017

Omsætning

395 mio.

425 mio.

Samlet volumen

35,000 ton

40,000 ton

Heraf ærter (konventionelle + økologisk)

9,400 ton

10,000 ton

Ærter Ha.

2.200 Ha

2.275 Ha

Medarbejdere Ardo

105

105

Ardo: Ekstra medarbejdere i høst

14 på fabrik

14 på fabrik

DM Contr: Ekstra medarbejdere i høst

25 høst + 9 chauffører

25 høst + 9 chauffører
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.