Chefen bad Vibekes kolleger give en række oplysninger om hende: "Ved at blive vanvittig"
En kollega skrev om Vibeke Lindén, at "hendes sager har rodet meget". Privatfoto.
Først blev Vibeke Lindén opsagt fra sit job i Allerød Kommune. Så bad chefen kollegerne om at bedømme hende.

Forestil dig, at du er blevet fyret. Og så finder du ud af, at din chef efterfølgende har sendt et spørgeskema rundt til dine kolleger, hvor de skal vurdere dig.

Bagefter får du tilsendt dine kollegers bedømmelse af dine arbejds- og samarbejdsevner.

Den situation oplevede den 50-årige socialrådgiver Vibeke Lindén i november i år.

På grund af en bipolar lidelse har hun i otte år været ansat i et fleksjob i Allerød Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet i Borgerservice og som handicapkoordinator.

I juli blev hun fyret med virkning fra årsskiftet. Men fyringen var uberettiget, fordi der ikke er taget hensyn til hendes skånebehov, mener hendes fagforening, Dansk Socialrådgiverforening.

For Vibeke Lindén var opsigelsen næsten en lettelse, da hun i lang tid havde været ræd for en fyreseddel. Derimod rystede spørgeskemaundersøgelsen hende voldsomt.

- Jeg har svært ved af få det ud af mit hoved. Det kører bare rundt. Jeg er ved at blive vanvittig af det, og jeg kan ikke sove om natten, siger hun til Avisen.dk.

Ti kolleger har svaret

I en intern mail blev kollegerne bedt om at vurdere Vibeke Lindén ud fra fem hovedspørgsmål og otte underspørgsmål.

Det fremgår af en mail, som en chef i Allerød Kommune har sendt til den konsulent i fagforeningen, som står for Vibeke Lindéns sag.

Avisen.dk er i besiddelse af mailen, hvor de tilsendte spørgsmål og svar fra kollegerne fremgår.

Et af spørgsmålene er: 'Hvordan oplevede du dit samarbejde med Vibeke?'.

Et andet lyder: 'Oplevede du, at der skete ændringer i Vibekes opgavevaretagelse i perioden?'.

Spørgsmålene blev sendt til i alt ti kolleger, der alle har svaret anonymt på undersøgelsen. Men de har angivet, hvornår og hvordan de har arbejdet sammen med Vibeke Lindén. Derfor har hun heller ikke haft svært ved at gætte, hvem der har skrevet de forskellige svar.

Hendes vrede er dog ikke rettet mod kollegerne, men ledelsen, understreger hun.

- Det er jo ikke, fordi de skriver løgnhistorier om mig. De kan jo ikke gøre for det.

- Der er en, der skriver, at jeg ikke hilser på hende. Jeg er måske heller ikke så udadvendt, for jeg har min diagnose, så jeg skal jo koncentrere mig om en ting ad gangen, forklarer Vibeke Lindén.

Her kan se alle de spørgsmål, kommunen bad kollegerne svare på.

"Roder meget"

Blandt de svar, som kollegerne giver, er der flere, der lægger vægt på, at Vibeke Lindén er ustruktureret. En kollega skriver eksempelvis:

"Hun har ligesom haft sit eget system, ift. hvor hun gemte dokumenter, med andre ord hendes sager har rodet meget (…)".

En anden kollega skriver i sin besvarelse:

"Vibeke skrev mange små huskelapper, som hun ofte ikke kunne finde i første forsøg, og hun havde også svært ved at forstå/huske, hvad og hvorfor hun havde skrevet tingene op."

De mangler ved Vibeke Lindéns arbejdsevne, som kollegerne beskriver, er hun selv bevidst om. Hun lider af hukommelsesvanskeligheder, som blev forværret under en periode med stort arbejdspres.

Strid om skånebehov

I sin sidste tid i kommunen blev hun sat til at være såkaldt frontmedarbejder, hvor hun for eksempel skulle hjælpe borgere med pas og sygesikringskort.

- Og der gik det bare så dårligt. Jeg kunne overhovedet ikke huske noget. Hvad, jeg lærte, forsvandt igen. Og hvis jeg havde betjent en borger, kunne jeg ikke huske, hvor han stod henne, siger hun.

I frontarbejdet stod Vibeke Lindén blandt andet for borgerbetjening, selvom hun tidligere har været frataget borgerkontakt, fordi det stresser hende.

Det manglende hensyn til Vibeke Lindéns skånebehov har fået fagforeningen til at rejse en sag.

Siden sommer har der været forsøgt indgået forlig mellem arbejdsgiver og fagforeningen. Foreløbigt uden held. Det er stadig uvist, hvornår sagen bliver afsluttet.

"Aldrig oplevet noget lignende"

Avisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Allerød Kommune. Men kommunen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete personalesag. Det har heller ikke været muligt at få en generel kommentar.

Fagforeningen har ikke besluttet, om de går videre med selve aspektet om spørgeskemaundersøgelsen. Men Peter Westberg, der er konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, undrer sig over, at den overhovedet har fundet sted.

- Vi er meget forundrede over, at kommunen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt kolleger, efter at de har truffet afgørelse om afskedigelse, og vi har aldrig oplevet noget lignende, siger han.

Der er nu ikke noget ulovligt i det, som Allerød Kommune har gjort, fastslår professor emeritus ved Aarhus Universitet Ole Hasselbalch, der beskæftiger sig med ansættelsesret.

Men professoren finder beslutningen ganske ualmindelig.

Fik en krisereaktion

Da Vibeke Lindén formelt set stadig er ansat i kommunen, har hun meldt den interne undersøgelse til Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsulykke.

Oven på oplevelsen er der blevet skruet op for hendes antidepressive medicin, og hun har opsøgt professionel hjælp.

- Jeg gik op på psykiatrisk for at høre, om jeg var ved at blive vanvittig. Som psykiateren så det, var det en normal krisereaktion på spørgeskemaundersøgelsen, som var ejendommelig, fortæller hun.

I en mail til Vibeke Lindén, som Avisen.dk har set, skriver en chef i kommunen, at man afventer Arbejdsskadestyrelsens kontakt til Allerød Kommune.

Men man deler ikke Vibeke Lindéns opfattelse af forløbet, står der.

For Vibeke Lindén har det været særdeles ubehageligt at vide, at kollegerne skulle besvare spørgsmål om hende, fortæller hun.

- Jeg forstår ikke, om det er i tråd med kommunes mobbe- og chikanepolitik at udstille en medarbejders handicap. De laver den her spørgeskemaundersøgelse, fordi den skal bruges til en forhandling, men de tilsidesætter fuldstændigt, at de krænker mig, siger hun.

via Listen To News