Ældre kan se frem til mere hjemmehjælp
Ældre skal have gjort rent oftere end en gang om måneden. Foto: Colourbox.dk
Det er for lidt, når en kommune kun tilbyder rengøring en gang om ugen hos ældre. Afgørelsen bliver principiel, mener eksperter.

Afgørelsen, om hvor mange gange ældre skal have gjort rent på en måned, vil få betydning for andre kommuner.

Det mener advokat i socialret Erik Høimark, efter Statsforvaltningen Hovedstaden har afgjort, at 12 hjemmebesøg om året, som Hørsholm Kommune har praktiseret, er for lidt.

"Det har den betydning, at man ikke kan trække grænsen så lavt, som man har gjort i Hørsholm Kommune. Man kan altså ikke sige, at den ældre kun skal have hjemmehjælp en gang om ugen," siger advokaten, som mener, sagen vil danne præcedens for andre kommuner i landet.

Advokaten bliver bakket op af direktøren i Statsforvaltningen Hovedstaden.

"Den er principiel, fordi den slår fast, at selvom loven ikke siger noget om omfanget af hjælp, så er der en nedre grænse for, hvad kommunerne kan tilbyde. Hvis der er andre kommuner, som beslutter tilsvarende, så vil det blive for lidt," siger Niels Preisler.

Han understreger, at sagen er en afgørelse for Hovedstaden, men at andre Statsforvaltninger i Danmark vil se med alvor på afgørelsen.

Både Erik Høimark og Niels Preisler vurderer, at kommunerne bliver nødt til at gøre rent i ældres hjem minimum to gange ugentligt efter denne afgørelse.