Dansk Arbejdsgiverforening

31.245 nye private praktikpladser i 2017

I det offentlige blev der oprettet færre praktikpladser end i 2016, mens det private stod for en fremgang, og endte med 31.245 nye praktikpladser. Samtidig var der i december kun 202 elever, der måtte sætte uddannelsen på pause, fordi de ikke kunne få en praktikplads.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort praktikpladstallene for december 2017. Af tallene fremgår det, at:

I 2017 blev der i alt oprettet 42.282 praktikpladser. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med 2016.

Det er den offentlige sektor, der står for tilbagegangen. I det private blev der oprettet 262 flere praktikpladser end i 2016. I det offentlige blev der oprettet 14 pct. færre.

Der var i december 1.573 elever med afsluttet grundforløb, som ikke var i enten skole- eller virksomhedspraktik. Heraf havde alle med undtagelse af 202 elever muligheden for at tilvælge skolepraktik og fortsætte deres uddannelsesforløb.

Der var i december 6.464 elever i skolepraktik. Det er et fald på 10 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

"Det er rigtig godt, at der bliver oprettet flere praktikpladser ude på de danske virksomheder. Vi får brug for de unge faglærte i fremtiden, og jo flere der kommer ud på en virksomhed i løbet af deres uddannelse, jo bedre.

Samtidig er det kun 202 elever, der ikke kan komme i enten skole- eller virksomhedspraktik. Det vidner om, at vi med skolepraktikken har et godt system, der holder hånden under de unge, indtil de finder den første praktikplads, eller har brug for en trædesten mellem to praktikforløb.

Det vil dog altid være målsætningen, at de unge kommer i praktik på en virksomhed i løbet af deres uddannelse. Men det gør hele 97 procent heldigvis også i dag. Kun 3 procent må gennemføre uddannelsen alene i skolepraktik.

Sidste år gik fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen sammen om en trepartsaftale, der giver virksomhederne endnu stærkere incitament til at oprette praktikpladser. Aftalen benytter sig af både pisk og gulerod, og understreger, at alle parter har endnu højere ambitioner for praktikpladsområdet. Aftalen trådte i kraft i januar 2018."

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.