Vildt vejr er kun lige begyndt

I 2007 fik danskerne en prøvesmagning på det, som klima-forandringerne vil bringe med sig. Flere stormfloder, skybrud, iltsvind og skovbrande er nogle af de ting, som det varmere vejr gør ved klimaet.

Hagl på størrelse med hønseæg, vand, der som floder fosser på vejene, iltsvind og storme, der river tagene af vores huse.

Mange danskere har i år oplevet, at det danske vejr har opført sig voldsomt. Og medmindre verdens ledere ved klimatopmødet på Bali i morgen når et gennembrud i deres forhandlinger om at nedbringe udslippet af drivhusgasser, så bliver det meget værre i fremtiden.

»Alle klimamodeller viser, at der vil komme mere af den slags vejr, at det vil blive værre med flere skybrud og kraftigere stormsystemer. Det, man har set i år, er kun begyndelsen,« siger professor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.

Mere damp i luften

Når luftens indhold af drivhusgasser som CO2 og metan stiger, vil lufttemperaturen også stige. Det betyder, at luften kan indeholde mere vanddamp, og derfor regner det mere. Dannelsen af skyerne fører også blæst og storm med sig. Men den højere lufttemperatur har også andre konsekvenser.

I år blev det største iltsvind nogensinde i danske farvande målt.

»Vi kan i høj grad mærke den globale opvarmning. Vandtemperaturen er højere end for 20 år siden, og det betyder blandt andet mindre ilt og færre arter. Vi kommer til at se mere af den slags,« siger Gunni Ærtebjerg, seniorrådgiver ved Danmarks Miljøundersøgelser.

Det seneste års konkrete eksempler på, hvad klimaforandringerne ødelægger for os, betyder, at Beredskabsstyrelsen i National Sårbarhedsrapport 2007 har taget tilpasninger til klimaforandringerne med.

»Det har været et ekstremt år. Vi kan lære meget af 2007, hvis vi vil forstå konsekvenserne,« siger Mads Ecklon, chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen.

faktaboks

 5. juli, oversvømmelse, Greve. Parcelhuskvarteret Godsparken i Greve står én meter under vand og må evakueres.

11. august, skybrud, København. Herlev Hospital får oversvømmet kælderen, der er fyldt med højteknologisk udstyr.

20. august, uvejr, Sønderjylland. Hagl på størrelse med dueæg og 1.000 lynnedslag rammer regionen. Ambulancer må køre bare 20 km/t.

22. februar, snestorm, Nordjylland. Enorme snemasser får taget over sportsarenaen Gigantium i Aalborg til at bryde sammen. Snestormen bliver afløst af et tøvejr, der gør vejene spejlglatte. Storebæltsbroen bliver spærret for trafik i 12 timer, hvilket aldrig er sket før.

Vinteren blev både den varmeste og vådeste, som Danmarks Meteorologiske Institut nogensinde har registreret. Sommeren var den tredjevådeste. I foråret lå vandtemperaturen 1-3 grader højere end normalt.

30. november konstaterede Danmarks Miljøundersøgelser, at de høje temperaturer og det voldsomme nedbør i foråret 2007 har ført til langvarigt iltsvind i Øresund uden fortilfælde.

Jo varmere somrene bliver, jo større er risikoen ifølge Beredskabsstyrelsen for brande på heden eller i skovene – ligesom vi så det med skovbrandene i Grækenland, der var forårsaget af lang tids tørke.

14. januar, orkan, flere steder i landet. Vindstød med orkanstyrke rev træer omkuld og fik tage til at falde sammen.

 2007 blev den værste sæson i Stormrådets historie med fire storme og store oversvømmelser. De koster tilsammen 500 millioner i erstatning.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.