Venstre træder vande i skattesag
Kristian Jensen vil ikke kommentere undersøgelsen af kollegaen Troels Lund. Her et billede fra dengang Kristian Jensen selv sad som minister i Skatteministeriet. Foto: Tariq Mikkel Khan / POLFOTO
Gruppeformand Kristian Jensen har brug for at nærlæse undersøgelsen af Thornings (S) skattesag, før Venstre forholder sig til indholdet.

Justitsministeren har netop offentliggjort kommissoriet for at undersøge muligt magtmisbrug af den tidligere Venstre-skatteminister Troels Lund Poulsen. Men Venstre har endnu ingen kommentarer til undersøgelsen.

Ifølge Venstres gruppeformand Kristian Jensen fik det store oppositionsparti først udkastet til undersøgelsen kort inden justitsministerens pressemøde.

"En sådant kommissorium skal behandles behørigt, og derfor har vi naturligvis behov for at nærlæse teksten, inden vi forholder os til detaljerne. Jeg forventer, at dialogen om detaljerne i kommissoriet vil foregå mellem justitsministeren og partierne hurtigst muligt," siger Venstres gruppeformand Kristian Jensen.

Han holder dog fast i, at Venstre stadig går ind for at undersøge toppen af Skatteministeriet, da Troels Lund sad for bordenden.

"Hver en sten skal vendes i denne sag, og derfor hilser Venstre naturligvis en grundig undersøgelse velkommen. Jeg har noteret mig, at justitsministeren lægger op til en dialog med Folketingets Udvalg for Forretningsorden, og denne dialog vil Venstre naturligvis indgå konstruktivt i," fortæller Kristian Jensen.

Undersøgelseskommissionen skal - udover at undersøge muligt magtmisbrug i toppen af Skatteministeriet - afhøre vidner om lækage og forsøg på lækage af Helle Thorning-Schmidts skattepapirer. Det sker, fordi chefredaktør Poul Madsen og journalist Jan Kjærgaard nægter at udtale sig til politiet.

Anklagerne om utidig indblanding fra Skatteministeriets side blev fremsat i en redegørelse fra direktøren i Skat København, Erling Andersen, i begyndelsen af december.

Derefter valgte Thor Möger Petersen (SF), den nuværende skatteminister, at nedsætte en kommission, der skal afdække forløbet af den såkaldte skattesag, og om en eller flere af de ovennævnte personer har begået magtmisbrug.

Ministeren regner med, at kommissionens arbejde med sagen vil vare to år.