Trepart på speed: På fire uger skal Løkke og Co. finde job til tusindvis af flygtninge

Det er noget af en opgave, Lars Løkke Rasmussen har stillet sig selv og sine forhandlingsparter. (Foto: Foto: SCANPIX arkiv)

Torsdag begynder trepartsforhandlingerne. Regeringen sigter på at lande en aftale om integration inden midten af marts. Forsker kalder det farligt at haste ting igennem.

Kan man skaffe job til mindst 20.000 flygtninge på 22 dage?

Det er faktisk den opgave, Lars Løkke Rasmussen (V) har stillet sig selv og de mennesker, han fra i dag kommer til at tilbringe en del timer sammen med.

Senere i dag, torsdag, går de såkaldte trepartsforhandlinger i gang, når statsministeren byder velkommen til fagbevægelse og arbejdsgivere i Statsministeriets spejlsal. Sammen med integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen vil Løkke med alvorlig mine gøre rede for den store udfordring med integration, vi står overfor.

Alene i år ventes Danmark at modtage 25.000 asylansøgere, og det forventes at op mod 17.000 flygtninge overgår til integration i kommunerne. 

Trepartsdrøftelserne skal munde ud i konkrete initiativer, der styrker beskæftigelsen blandt nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Og ifølge kommissoriet "sigter regeringen mod at indgå en trepartsaftale om integration inden midten af marts 2016 med henblik på, at der kan gennemføres lovgivning i indeværende folketingssamling."

Ingen møder i vinterferien 

Finder man kalenderen frem, betyder det, at der fra i dag og frem til fredag 18. marts, hvor Folketinget og mange organisationer begynder påskeferie, kun er 27 arbejdsdage. 

Efter et par indledende møder i denne uge sænker vinterferien sig i uge 7, hvor der ikke er planlagt møder omkring trepartsbordet, hverken blandt politikere eller embedsværket, oplyser centrale kilder.

Trækker man vinterferiens fem arbejdsdage fra, efterlader det alt i alt 22 arbejdsdage til at forhandle en aftale på plads, der løser de store integrationsproblemer, som hverken Folketing, kommuner eller andre har kunnet løse de seneste årtier.

Hastværk kan være lastværk 

LO-formand Lizette Risgaard understreger, at hun har ja-hatten på, når hun i dag tropper op til trepartsforhandlinger. Alligevel advarer hun om, at hastværk kan være lastværk.

- For mig handler det ikke om hovsa-løsninger men om ordentlige løsninger. Og hvis ikke vi kan finde ordentlige og holdbare løsninger på integrationen inden påske, må vi tage flere uger i brug, for at nå det rigtige resultat, siger hun. 

Selvom hun synes, det lyder som et hektisk forhandlingsforløb, vil LO-formanden ikke udelukke, at det kan lade sig gøre at lave en lyntrepart.

- Under overenskomstforhandlinger er der også nogle, der arbejder bedst under pres. Når der er en deadline, betyder det, at alle arbejder koncentreret og fokuseret op til sidste minut for at nå et forhandlingsresultat, fastslår hun.

Hvor der er vilje, er der vej

FTF-formand Bente Sorgenfrey sidder også med omkring trepartsbordet og har nogle travle uger foran sig. Hun tror på, at statsministeren sammen med arbejdsmarkedets parter kan præsentere en aftale inden påskeferien.

- Hvis viljen er til stede, så kan vi. Og jeg opfatter det også som, at vi når frem til nogle resultater, som vi som arbejdsmarkedets parter så forpligter os til at føre ud i livet. Det vil blive lagt opgaver ud til os, som vi kan få indflydelse på indenfor hver vores branche, siger hun.

Bente Sorgenfrey understreger, at trepartsaftalen kan blive affyringsrampe til en bedre integration, der samtidig giver arbejdsmarkedets parter masser af både opgaver og indflydelse, fordi det er branchespecifikke overenskomstaftaler, der skal tilpasses.    

Forsker: Farligt at sætte skæringsdato

Arbejdsmarksforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet mener, at Lars Løkke Rasmussen skal passe på med at presse de andre parter med en skæringsdato, allerede inden forhandlingerne er gået i gang.

Han mener nemlig, at det kan få forhandlingerne til at gå i hårdknude. 

- Det er en meget kort periode. Og Lars Løkke skal passe på med at stille det op som en ultimativt krav om, man skal løse det her, før man vil snakke om de andre temaer i trepartsforhandlingerne, siger Henning Jørgensen. 

Han forudser, at arbejdsgiverne og fagbevægelse til sættemødet vil stille krav op om få sikkerhed for, at vigtige emner som social dumping og arbejdskraftskvafikationer også kommer på dagordenen, førend de indgår aftale om integrationsproblemerne. 

- Det er en farlig ting at sige, at løsningen på flygtningeproblemet først skal være på plads før noget andet, for Løkke risikerer at begå samme fejl, som man gjorde i 2012, hvor der også blev stillet ultimative krav, fastslår han.