Disse 20 hoveder skal knække integrations-nødden

Danmarks store udfordring med at få integreret flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet ligger i hænderne på disse 20 personer. (Foto: Foto: Pressebilleder og Scanpix)

Tyve ministre, faglige ledere og arbejdsgivere har plads ved trepartsforhandlingerne, der begynder i dag.

En snes repræsentanter fra regeringen, fagbevægelse, arbejdsgiverorganisationer, kommuner og regioner skal den næste måneds tid finde ud af, hvordan flere flygtninge kommer i arbejde.

Rundt om trepartsbordet sidder mest af alt etnisk danske mænd i halvtredsårsalderen. Der er kun en håndfuld kvinder og ingen med anden etnisk baggrund med til de forhandlinger, der begynder i dag i Statsministeriet.

Inden midten af marts skal parterne lande en fælles løsning på integrations-problemerne på arbejdsmarkedet. Det har Beskæftigelsesministeriet bebudet i det første treparts-kommissorium, der kridter banen op til første tema i trepartshandlingerne: arbejdsmarkedsintegration.

Rundt om forhandlingsbordet kommer der til at sidde to repræsentanter fra regeringen, integrationsminister Inger Støjberg (V) og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen(V), der også er forhandlingsleder og skal styre slagets gang.

Derudover er der ti repræsentanter for arbejdsgiverne og ti repræsentanter fra fagbevægelsen.

Det er lykkes Avisen.dk at identificere 17 ud af de ialt 20 repræsentanter. 

Og selvom emnet handler om at integrere asylansøgere og flygtninge i det danske samfund, er de sat udenfor døren ved trepartsforhandlingerne. Gruppen består udelukkende af etniske danskere. Gennemsnitsalderen ligger på 53 år. Og ud af de 17 personer er kun fem kvinder.

Her er de: