Treparts-bombe fra S-borgmestre: Giv flygtninge lavere løn

Hidtil er tanken om give udlændinge eller andre grupper adgang til det danske arbejdsmarked på en lavere løn blevet pure afvist fra Socialdemokratiets side med et hovedargument om, at det kan medføre til egentlig løndumping. (Foto: Foto: Scanpix/arkiv)

Flere socialdemokratiske borgmestre er nu indstillet på at sluse nogle af de mange nytilkomne flygtninge og indvandrere ind på det danske arbejdsmarked ved hjælp af en lavere startløn.

Udfordringerne med at integrere de tusindvis af flygtninge og indvandrere er så store, at man er nødt til at tænke i alternative baner i form af eksempelvis indslusningsløn eller en særlig elevløn, lyder opfordringen fra traditionelt socialdemokratiske højborge under de aktuelle trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det skriver Berlingske.

- For mig at se handler det først og fremmest om at få dem i arbejde, og så må man finde lønformer, der kan imødekomme det. Det kunne være indslusningsløn eller andet, for det gælder om at få dem i arbejde, og det må man tage op i trepartsforhandlingerne, siger Ishøjs socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstorp, til Berlingske.

Han taler på baggrund af mange års erfaring med at finde en vej til arbejdsmarkedet for de mange flygtninge og indvandrere, der er kommet til Vestegns-kommunen gennem de seneste årtier. Ole Bjørstorp peger på, at den lavere løn bør fastlægges til en afgrænset periode for den enkelte, der kommer i arbejde.

Pure afvist

I de kommende dage fortsætter de trepartsforhandlinger, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har understreget skal finde en løsning på tidens store integrationsudfordring. Først derefter kan man gå videre til andre emner for arbejdsmarkedets parter.

Hidtil er tanken om give udlændinge eller andre grupper adgang til det danske arbejdsmarked på en lavere løn blevet pure afvist fra Socialdemokratiets side med et hovedargument om, at det kan medføre til egentlig løndumping.

Borgmestrene i såvel Ishøj som Brøndby understreger, at der er tale om en svær problemstilling, men man kan ifølge Brøndby-borgmester Kent Max Magelund "ikke blive ved at tænke, som vi har gjort før".

- Arbejde kommer før sprog, hvis man vil have integreret folk ordentligt. Så kan det godt være, man rammer nogle overenskomstmæssige, politiske ting, hvis man pludseligt sænker lønnen for det samme arbejde. Men for de her mennesker, der skal ind på arbejdsmarkedet, er man nødt til at lave noget alternativt, som man ikke har prøvet før, og så må man måske i en periode se lidt stort på det overenskomstmæssige, fordi vi har en nødsituation, siger Kent Max Magelund til Berlingske.

I Aalborg er borgmester Thomas Kastrup-Larsen ligeledes indstillet på at tænke i alternative baner. Han er dog ikke tilhænger af indslusningsløn, men peger i stedet på en særlig form for elevløn til visse flygtninge og indvandrere.

S på Christiansborg afviser

At der er tale om en politisk brudflade hos Socialdemokraterne ses af holdningen hos S-borgmestre i Herlev og Ballerup, der afviser tanken om på nogen måde at sænke lønnen for de flygtninge og indvandrere, der skal ind på arbejdsmarkedet. 

På Christiansborg kalder Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen ideen om en særlig elevløn, som skitseret i FOAs forslag for "en spændende tanke" men afventer ellers de konkrete forhandlinger. Til gengæld er han afvisende over for en indslusningsløn.

Trepartsforhandlingerne ventes afsluttet inden månedens udgang.

Kilde: Berlingske.