Velkommen til! 12 flygtninge blev taget godt imod af Føtex-ansatte

Sådan så de glade flygtninge ud, da Føtex præsenterede dem på Facebook. (Foto: Foto: Føtex)

I en københavnsk Føtex er 12 flygtninge i praktik for at snuse til det danske arbejdsmarked. Indtil nu er de øvrige medarbejdere glade for de nye kollegaer, fortæller varehuschef.

Størstedelen af HK’s medlemmer, der blandt andet arbejder som butiksassistenter, lægesekretærer og kontoransatte, er positive over for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Det viser en ny rundspørge blandt mere end 1.500 HK’ere, som analyseinstituttet Epinion har gennemført.

Billedet af, at HK’s medlemmer er imødekommende overfor kollegaer, selvom de ikke taler dansk eller kender til kulturen på det danske arbejdsmarked, genkender Frederik Krohn.

Han er varehuschef i Føtex på Vesterbrogade i København, hvor man i begyndelsen af marts ansatte 12 flygtninge med forskellige nationaliteter i et forløb med 13-ugers virksomhedspraktik.

Foreløbigt har det ikke givet anledning til sure miner blandt det øvrige personale. Tværtimod, fortæller chefen.

- Medarbejdere synes, det er spændende at lære nogle nye mennesker at kende og er glade for at kunne hjælpe, siger Frederik Krohn til Avisen.dk.

Føtex vil tage ansvar

Ifølge HK-undersøgelsen bakker seks ud ti HK-medlemmere op om særlige ordninger, der skal give flygtninge fodfæste på det danske jobmarked.

Det glæder HK-formand Kim Simonsen, at så mange af hans medlemmer er åbne overfor at give plads til flygtningene på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Også i Føtex på Vesterbrogade i København er varehuschefen glad for den måde, som medarbejderne har tacklet den nye situation på.

- Jeg er stolt over, at mit personale er så søde og venlige imod flygtningene og tager så godt imod dem, siger han og forklarer, hvad ledelsens motivation har været:

- Vi er som en stor virksomhed rigtig glade for at kunne tage det sociale ansvar, det er at tage de her flygtninge ind. Vi ser det som en god samfundsmæssig opgave, vi kan hjælpe med at løse, siger han.

Svært uden sprog   

De 12 flygtninge varetager nogenlunde de samme opgaver som de øvrige medarbejdere, men i en mindre målestok, da især de sproglige barrierer giver udfordringer.

- Hvis man får besked på, at dåsetomater fra lageret skal sættes op på hylden med dåsetomater, er det svært at løse opgaven, hvis man hverken kender ordet dåsetomat eller hylde, siger Frederik Krohn.

Medarbejderne løser den slags med armbevægelser og fagter. Ifølge ham bliver problematikken dog også hjulpet godt på vej af, at flygtningene går til danskundervisning om eftermiddagen.

Det foregår i et baglokale til den store Føtex-butik, men det er Gentofte Kommune, der har lavet en aftale med en sprogskole. Det giver god mening, at undervisningen foregår på arbejdspladsen, mener Frederik Krohn.

- Det er rigtig smart, at de kan bruge de ting, de oplever om dagen i sprogundervisningen om eftermiddagen, siger han.

Flertal frygter ikke jobbet 

I løbet af få dage eller uger forventes det, at regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og fagbevægelsen slår søm i en trepartsaftale om integration af flygtninge.

Ifølge HK-formand Kim Simonsen er der ikke noget alternativ til at lande en trepartsaftale, der hjælper mere end 20.000 flygtninge med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Og det ærgrer ham, når nogle hævder, at flertallet af danske lønmodtagere er hunderædde for at miste deres job eller gå ned i løn og derfor helst ikke vil have flygtningene på deres arbejdsplads.

Han henviser til, at det i HK-undersøgelsen kun er 16 procent, der mener, at flygtningene skal være i flygtningecentre.

Ikke billig arbejdskraft

For Frederik Krohn har det været en lettelse, at hans ansatte tilsyneladende ikke føler sig truet af de 12 flygtninges entré i varehuset. Men det er vigtigt at finde den rette balance, påpeger han.

- Jeg kunne godt forestille mig, at nogle ville blive bekymret, hvis vi fik en helt masse virksomhedspraktikanter og så ikke ansatte nye de næste tre måneder. Men det er ikke tilfældet, forsikrer han.

Efter varehuset på sin facebookside lagde et opslag ud, hvor de fortalte om de 12 flygtninge, kom der over 200 kommentarer. Blandt dem er der flere, der udtrykker bekymring for, om flygtninge vil tage arbejdet ud af hænderne på danskere.

Men mange andre vender tomlen opad til butikkens initiativ.

Kære Kunder.I den kommende periode vil I her i føtex på Vesterbrogade komme ud for at møde vores nye sprog...

Opslået af Føtex Vesterbrogade KBH på 4. marts 2016