Krigsveteraner dumper regeringens nye veteranpakke
Arkivfoto: Søren Bidstrup, Scanpix.
Tidligere soldater tror ikke på hjælpe i ny veteranpakke. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser blankt kritikken.

Regeringens nye håndsrækning til traumatiserede krigsveteraner er ikke god nok. Det siger veteranernes egne organisationer samt advokater med speciale i veteran-sager til Ugebrevet A4.

Deres reaktion kommer efter, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i forrige uge fremlagde en ny veteranpakke. Hovedbudskabet i den er, at veteraner ramt af PTSD (post-traumatisk stress syndrom) i en fireårig forsøgsperiode skal have ret til en såkaldt second opinion - en ekstra lægevurdering - hvis de får afslag på erstatning i deres arbejdsskadesag.

Men ifølge kritikerne er regeringen gået i en stor bue uden om det egentlige problem: At Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i stor stil underkender speciallægernes vurderinger af, om veteranerne har PTSD, og om det skyldes udsendelsen.

Det er nemlig AES, der suverænt afgør, om en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Og det kommer second opinion-ordningen ikke til at ændre på, lyder kritikken fra blandt andre Mads Pramming, advokat i Ehmer Pramming.

- Jeg ser meget ofte, at AES helt uden at blinke tilsidesætter vurderinger fra overlægerne på Rigshospitalets militærpsykiatriske afdeling, som ikke bare er førende i Danmark, men førende i Europa på det her område. Når man i forvejen er ligeglade med det, så er spørgsmålet, hvad forskel en ekstra speciallægeerklæring vil gøre, siger Mads Pramming til Ugebrevet A4.

Et samlet billede

Den udlægning bliver blankt afvist i AES. Herfra lyder det, at der skal laves en samlet vurdering af, om symptomer hænger sammen med de belastninger, som soldater har været ude for under udsendelse.

”Når vi vurderer sagen, ser vi på de samlede lægelige oplysninger i form af speciallægeerklæringer og journaler fra egen læge og hospitaler og oplysninger om de belastninger, man har haft under udsendelsen. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at man har fået stillet diagnosen PTSD – man skal også have været udsat for relevante belastninger i tidsmæssig sammenhæng med udviklingen af sygdommen,” udtaler kundecenterdirektør i AES, Lisbet Dyerberg i en skriftlig kommentar.

Thore Clausen er sekretariatschef i Soldaterlegatet, der hjælper tidligere udsendte i militære operationer og deres pårørende. Han roser ministeren for at tage fat på problemet.

- Men der er for mange smuthuller, og man presser ikke Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nok til at rette ind, siger han til Ugebrevet A4.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er heller ikke imponeret over veteranpakken.

- Det var nok mere fornuftigt, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bare lyttede til speciallægeerklæringerne i første omgang, siger DF's veteranordfører Jeppe Jakobsen til Ugebrevet A4.

AES banker også kritikken fra veteraner og Dansk Folkeparti ned.

”AES er en uafhængig myndighed, der afgør arbejdsskadesager efter loven. Vi har ingen selvstændig interesse i, om sagerne anerkendes eller afvises,” pointer kundecenterdirektør i AES, Lisbet Dyerberg.

Minister vil vende alle sten

Ifølge Troels Lund Poulsen er formålet med veteranpakken og retten til en second opinion at gøre veteranerne trygge og vise, at regeringen har lyttet til deres utilfredshed med den nuværende sagsbehandling.

- Retten til en second opinion skal netop sikre, at alle sten er vendt i behandlingen af veteranernes arbejdsskadesager. Hvis der i den ekstra speciallægeerklæring kommer informationer frem, der adskiller sig fra dem, der var grundlaget for AES' oprindelig vurdering, har AES selvfølgelig pligt til at træffe en afgørelse baseret på det nye grundlag. Det vil dog stadig være AES som myndighed, der skal træffe den endelige afgørelse, udtaler ministeren i en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4.

via Listen To News