Tæsk til kommuner: Sjusker med sager om tabt arbejdsfortjeneste
Forældre til handicappede børn kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, når de passer barnet i hjemmet. Foto: Iris/Scanpix
Ankestyrelsen mener ikke, at kommuner undersøger sagerne godt nok, når de skal afgøre, om forældre til syge børn kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Der mangler væsentlige oplysninger i over halvdelen af sagerne, når kommuner skal afgøre, om forældre til handicappede og syge børn, kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. 

Så skarp er konklusionen i en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.

Forældre, der har børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har mulighed for at få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, hvis de passer barnet i eget hjem.

Ankestyrelsen har set på 94 sager om tabt arbejdsfortjeneste fra 10 kommuner. 52 af sagerne er ifølge styrelsen ikke undersøgt godt nok til at konkludere, om der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste, og hvor stor den skal være.

I 37 af sagerne ville kommunen havde fået medhold, hvis borgeren havde klaget. Fire afgørelser ville være blevet ændret, mens en enkelt skulle ophæves.

Ankestyrelsen kommer med en række anbefalinger til kommunerne. Blandt andet, at de skal sikre sig, at sagen er fuldt oplyst.