Sosu'er: Hjerteskærende at ældre skal gøre alt selv
Hjemmehjælp kan i dag betyde, at ældre får træning i at støvsugnine selv. Det gør ondt i hjertet på mange i hjemmeplejen. Jan Dagø/Polfoto/Arkiv
Hjemmehjælp handler i dag først og fremmest om at få ældre til at gøre mest muligt selv. Men det gør ondt i hjertet på mange sosu’er. Særligt dem, der ikke er vokset op i vesten.

De skal lade opvasken stå, når de går og lære Bent og Birthe selv at støvsuge frem for at gøre det for dem.

Ældreplejen er blevet ændret radikalt de seneste fem år. Der er kommet gymnastik og træning på programmet for mange ældre, der før fik ordnet tingene af hjemmeplejen.

Den nye form for hjælp til selvhjælp har været en stor mundfuld for mange medarbejdere i hjemmeplejen. Især for de danske ældre og de nydanske medarbejdere.

- I mit hjemland er det helt anderledes. Når vores ældre har brækket noget, så beder vi dem ikke om at lave noget selv overhovedet. Vi synes, de har lavet nok, og det er synd for dem, siger Richilda Obtinalla Kjærgaard, der kommer fra Filippinerne.

Hun er i gang med uddannelsen til sosu-hjælper, og syntes i starten, at den danske vægt på genoptræning var fremmed.

Karen Stæhr er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA og kender til problemerne med, at det skærer sosu'erne i hjertet at sætte de ældre i sving.

- Problemet er kendt, og jeg kan forestille mig, at forskellen i forhold til ens etniske baggrund gør en forskel i, hvordan man synes, ældrepleje skal foregå. Men vi oplever også, at etniske danskere har det problem, siger hun.

Slut med ro, renlighed og regelmæssighed

Karen Stæhr oplever, at de fleste ser meningen med, at ældre bliver ved at kunne gøre tingene selv. Men at sosu'er nogle steder har sat hælene i, hvis de ikke oplever, at der er noget perspektiv i kommunens beslutning om at genoptræne meget syge ældre.

- Det er helt oplagt at de faste sosu'er, skal spørges om, hvad de ældre kan. Det går ud over deres faglighed, hvis de ikke oplever, at der er nogen mening med genoptræningen, siger Karen Stæhr.

Fagligt har alle i ældreplejen skulle lære nyt. Det siger Margrethe Kusk Pedersen, der er lokalområdechef i Københavns Kommune. Hun er selv sygeplejerske og chef for 1.800 medarbejdere.

- Jeg er selv oplært med en faglighed med fokus på ro, regelmæssighed og renlighed. Vi vidste bedst, hvad der var godt for borgeren. Nu ligger vægten på, hvad den enkelte borger kan og synes er vigtigt i sit liv. Det har været en stor omvæltning, siger Margrethe Kusk.

Nydanskere med andet syn på omsorg

Omkring hver tiende sosu har anden etnisk baggrund, vurderer FOA. På Sosu-skolerne er omkring hver femte elev nydansker.

For mange nydanskere giver idéen om hjælp til selvhjælp en ekstra udfordring, mener professor Tine Rostgaard fra Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

Hun er en af forskerne bag en rapport fra 2011 om medarbejdere i ældreplejen med anden etnisk baggrund.

- Nogle af de danske medarbejdere havde opfattelsen af, at rehabilitering bare handlede om, at den ældre skulle hjælpe sig selv. Men det var sværere for medarbejdere med anden etnisk baggrund. Især medarbejdere med ikke-vestlig baggrund havde et helt andet syn på, hvad omsorg er, siger Tine Rostgaard.

Hun og de øvrige forskere bag rapporten har gennem en række interview med nydanske ansatte i ældreplejen blandt andet belyst, hvordan de opfattede skiftet til den nye rehabiliterende ældrepleje.

- Vi fik indtryk af, at rehabiliteringstanken ofte kolliderede med, hvad der efter deres opfattelse var den rigtige hjælp, og det kan kun være blevet værre siden, eftersom hele vægten i ældreplejen nu ligger på rehabilitering, siger hun.