Skandale-køreskole fortsatte millionfup

Uddannelse
Den flere gange fupdømte køreskole TUC har godt gang i hjulene. Hver dag samler busser  fra TUC kursister op på Toftegårds Plads i Valby, hvor politiets afdeling for teoriprøver til kørekort også ligger. (Foto: FOTO: Søren Elkrog Friis)

Sidste år blev de truet med lukning efter systematisk misbrug af offentlige kursuskroner. Siden har myndighederne fundet endnu flere eksempler på sjusk og snyd.

Skatteyderne har betalt fem dages tilskud til et kursus i handicaptransport, der varede to-tre dage. De har også betalt kurser for to millioner kroner til chauffører fra Movia/Flextrafik, som handlede om noget helt andet, end det, der blev søgt tilskud til.

Begge sager betragtes af myndighederne som 'alvorlige overtrædelser' af reglerne for tilskud til offentligt støttede AMU-kurser. Og i begge tilfælde har myndighederne forlangt støttekroner tilbage fra kæmpekøreskolen TUC, der er blandt landets største udbydere af AMU-kurser.

Det viser en aktindsigt i de seneste afgørelser i sager om misbrug af AMU-støtteordningen.

"Vi har uforholdsmæssigt mange sager inden for det private transportområde, og vi har uforholdsmæssigt mange alvorlige sager om TUC," siger kontorchef i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Bente Ørum.

Millionerne ruller videre

Staten brugte sidste år knap 900 millioner kroner på tilskudssystemet, der skal sikre efteruddannelse og opkvalificering af ufaglærte og faglærte.

Samme år rullede skandalen om et system gennemsyret af svindel og misbrug, hvori TUC-koncernen spillede en rolle i en række af de mest opsigtsvækkende sager.

Dengang truede myndighederne med helt at udelukke køreskolen fra at afholde AMU-kurser.

Nu viser det sig, at tilskudsmillionerne ruller videre, selv om der siden er truffet flere afgørelser om uberrettiget tilskud til TUC, der ifølge myndighederne selv befinder sig i den 'alvorligste' ende af skalaen.

Kontorchef Bente Ørum understreger, at der bliver "holdt ekstra godt øje" med kæmpekøreskolen.

"Hvis du kigger på afgørelserne, står der til slut i dem alle sammen, at det her vil indgå i en samlet overvejelse – og det er altså ikke noget, vi skriver som standard i vores afgørelser," siger hun.

"Ligner bevidst svindel"

Blandt de offentlige AMU-skoler vækker det harme, at den skandaleombruste køreskole-koncern får lov at fortsætte.

"Meget af det, de laver, ligner bevidst svindel. Jeg kan ikke forstå, at man ikke bare tager udbudsgodkendelsen fra dem," siger Mogens Jørgensen, der er direktør for AMU Syd.

Også fra Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR), som fastsætter formål og rammer for AMU-kurserne, lyder der kritik af myndighedernes håndtering af den private køreskoles omgang med AMU-millioner.

"Det er regulær misbrug af offentlige midler, og sanktioner bør derfor stå mål med de sanktioner, der gælder for andre former for misbrug af skattekroner. En lille butik ville aldrig få udvist samme hensyn. De ville være lukket for længst," siger Jan Aage Hansen, der er forhandlingssekretær i 3F og næstformand i TUR.

Bestyrelsesformand i TUC A/S Morten Mathiesen afviser, at køreskolen bevidst har handlet i strid med reglerne, og henviser til, at de senest afgjorte sager udspringer af forskellig opfattelse af regelgrundlaget.

"Jeg ser frem til et aftalt og snarligt dialogmøde med styrelsen om netop denne sag. Ikke for at genoptage sagen i den forstand, at konklusionen skal laves om. Men mere for at undgå fremtidige forskellige opfattelser af regelgrundlaget – og derfor har vi valgt at acceptere ministeriets tilbagebetalingskrav i stedet for at tage sagen til domstolene," siger han om den tungeste afgørelse angående kurser for Movia/Flextrafik.

Storkøreskole på slingrekurs
  • TUC er en privat køreskole-koncern sammensat af 15-20 køreskoler og virksomheder - blandt andet et jobcenter.
  • TUC er på får år vokset til at være blandt landets største udbydere af AMU-kurser.
  • Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har undersøgt 10 sager om uberettiget brug af AMU-tilskud på koncernens køreskoler.
  • I fem sager er der forlangt samlet 8 mio. kr. tilbage. 4-5 sager efterforskes fortsat.
Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand