Gyldent håndtryk til Eva Kjer, spark til arbejdsløse og syge

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

Mens Eva Kjer kan se frem til en indtægt på 1,8 mio. kr. uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så er regeringen sammen med Dansk Folkeparti i gang med at vedtage en lov, der vil tage penge fra mennesker på kontanthjælp, selvom de står til rådighed for arbejdsmarkedet – eller er for syge til at gøre det. De nye regler kommer især til at gå hårdt ud over børnefamilier, syge og mennesker med handikap. Mange tusinde risikerer at havne på gaden. Det skal ministeren stå til regnskab for i et samråd d. 1. marts indkaldt af Enhedslisten.

Børnefamilier risikerer at ende på gaden

Hvis den såkaldte lov L113 bliver vedtaget, så genindføres et loft over kontanthjælpen, men i en skrappere udgave end tidligere. Ifølge regeringen vil mindst 24.000 blive trukket i boligstøtte som følge af loftet. Boligselskabernes Landsforening mener, at ca. 14.000 af dem risikerer at blive sat ud af deres bolig. Det medfører store menneskelige omkostninger, splittede familier, flere fattige børn, flere hjemløse. Det medfører også øgede omkostninger for kommunerne til genhusning og løsning af sociale problemer. Ca. 13.000 enlige forsørgere hører til dem der rammes rigtig hårdt, de mister mellem 20 og 30 % af deres rådighedsbeløb, afhængig af husleje og antal børn. 

Angreb på syge og mennesker med handikap

Loftet over kontanthjælpen suppleres af den såkaldte 225-timers regel, der betyder, at man skal have arbejde i mindst 6 uger om året, ellers bliver man trukket i kontanthjælpen. Det er vel at mærke 6 ugers almindeligt arbejde på fuld tid og uden nogen form for støtte. Det lyder måske ikke af meget, men hvis man er på kontanthjælp, fordi man har massive misbrugsproblemer, er langtidssyg eller har et handikap som fx udviklingshæmning, så er det fuldstændig urealistisk at gå ud og finde seks ugers almindeligt arbejde.

Dansk Folkeparti forsvarer dette angreb på en virkelig udsat befolkningsgruppe med, at kommunerne ud fra et individuelt skøn kan undtage folk fra 225-timers reglen, hvis det er åbenlyst, at de ikke kan arbejde.  Det hænger overhovedet ikke sammen. Kommunerne har jo allerede vurderet, at disse mennesker netop ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at benævne dem som ”aktivitetsparate”. Hvis Dansk Folkeparti virkelig mener, at 225-timers reglen ikke skal gå ud over syge og mennesker med handikap, hvorfor undtager de så ikke alle ”aktivitetsparate”? Det kan jo kun være, fordi partiet mener, at kommunerne tager fejl, og at en stor gruppe af disse mennesker alligevel skal rammes, selvom de ikke kan forsvare sig. Det er fuldstændig grotesk, og Enhedslisten har stillet ændringsforslag om at alle, der af kommunen er vurderet som aktivitetsparate, skal undtages.

Hykleri af værste skuffe
Ifølge regeringens egne tal vil omkring 30.000 personer blive fattigere som følge af loftet over kontanthjælp og 225-timers reglen. Logikken er, at hvis det bedre kan ”betale sig at arbejde” for kontanthjælpsmodtagere, så vil der på magisk vis komme flere i arbejde. Det tror regeringen ikke selv på, når det kommer til stykket. Den forventer selv, at kun 700 kommer i arbejder. De sidste 29.300 bliver bare fattigere, og det samme gør deres børn med de store konsekvenser, det får i fremtiden for den enkelte og for samfundet.

”Det skal kunne betale sig at arbejde” gælder åbenbart kun de fattigste, ikke for eks. ministre som Eva Kjer Hansen. Hun får et gyldent håndtryk, efter at et flertal har udtrykt mistillid til hende. Det gælder åbenbart heller ikke de 10 % rigeste, som, regeringen regner med, skal have lettelser i topskatten betalt af netop besparelserne ved kontanthjælpsloftet. Det er hykleri på højeste plan. Regeringen kalder det et ”moderne” kontanthjælpsloft. Der er ikke noget moderne ved det, det er gammeldags rå klassekamp fra oven.   

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.