Så meget betyder det at du sorterer dit affald
Din kommune indsamler det sorterede affald. Hvordan du skal sortere, afhænger af, hvor du bor. Kommunerne tilbyder nemlig forskellige løsninger - for eksempel separate beholdere til hjemmet, affaldsstationer i nabolaget eller genbrugspladser. (Arkivfoto) (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Ifølge Miljøstyrelsen vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning, hvis alle danskere sorterer deres affald.

Bananskræller i biospanden, batterier i en særlig beholder og vinflasken i glascontaineren.

Allerede nu kan meget affald og emballage sorteres.

Men vi skal blive bedre til det, har miljøminister Lea Wermelin meldt ud. For der er potentiale til meget mere genanvendelse - især af tekstiler, plastik og elektronik.

Tekstiler som tøj og gardiner er blandt de mest miljøbelastende forbrugsgenstande.

- Mange tænker, at deres hullede sokker er udtjente og for slidte til at gå til genbrugsbutikkerne, siger Mikkel Brandrup, konstitueret direktør i Dansk Affaldsforening, som omfatter de kommunale affaldsselskaber.

- Men det er bare med at smide dem i tøjcontaineren. For selv om de ikke kan genbruges, kan de måske stadig genanvendes, pointerer han.

Andre husholdningsting kan kun genanvendes, men kan gøre stor gavn i flere sektorer.

Madaffald kan laves til biogas og bruges i transportsektoren, hvor den kan erstatte benzin og diesel, mens de faste rester kan bruges som gødning i landbruget og erstatte kunstgødning.

- Papir, pap og madaffald er forholdsvis nemt at identificere og sortere. Men sammensatte emballager - som af plast, pap og metal - kan være en udfordring, pointerer Mikkel Brandrup.

Men det giver mening at gøre det, lyder det fra Miljøstyrelsen. For når du sorterer ti kilo såkaldt tørt affald - som plast, pap, papir, glas og metal - er det muligt at genanvende næsten ni kilo til nye produkter.

- For hvert kilo plastaffald, som genanvendes, spares energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standbyforbrug på alle elektriske apparater i 14 dage, skriver Miljøstyrelsen.

Når du sorterer 12 kilo vådt affald - som madrester og andet organisk materiale - er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som en liter råolie.

Selv om det tager lidt tid, så er det en stor hjælp for industrien, når du skiller tingene ad.

Sortering er nemlig en af de mest ressourcetunge dele af processen frem mod genanvendelse, fortæller administrerende direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup.

- Så jo bedre sorteret det kommer fra forbrugeren, jo mindre energi skal systemerne bruge på den automatiske finsortering efterfølgende, siger han.

Derfor gør det en stor forskel, at du skiller plastik-forsiden fra tandbørstepakkens bagside af pap, pointerer han.

Hvis alle danskerne sorterede deres husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, ville miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2.

Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere, oplyser Miljøstyrelsen.

/ritzau fokus/

Af Grith Larsen, Ritzau Fokus
via Listen To News