Så meget betaler staten for en flygtning
Staten betaler kommunerne et månedligt grundbeløb på 2604 kroner per flygtning over 18 år. Foto: /free
Kommuner får et grundtilskud pr. flygtning over 18 år, de modtager. Se her, hvor meget.

Et klart flertal af kommunerne svarer i en rundspørge fra Ritzau, at de reelle udgifter til flygtningemodtagelsen er højere, end det grundbeløb de modtager fra staten.

Her kan du se, hvor meget staten betaler:

* Kommuner modtager et månedligt grundtilskud på 2604 kr. (31.248 kr. årligt) for hver flygtning og familiesammenført over 18 år.

* Beløbet modtages i en treårig periode, fra den dag personen kommer til kommunen, og skal dække udgifterne til det obligatoriske integrationsprogram.

* Integrationsprogrammet består dels af en danskuddannelse og dels af en indsats for at få flygtningen i arbejde.

* Børn er ikke omfattet af integrationsprogrammet, og kommunerne får derfor ikke grundtilskud for dem.

* I sager om uledsagede flygtningebørn ydes dog et månedligt grundtilskud på 8658 kr. (103.896 kr. årligt), indtil barnet er 18 år.

Kilde: Kommunernes Landsforening (KL)

/ritzau/