Rekordmange optaget på studierne i år
Rekordmange unge åbner i dag et brev, hvori der står, at de skal starte med at læse efter sommerferien. Foto: Colourbox
Aldrig er så mange blevet optaget på en videregående uddannelse end i år. 11 procent flere har fået en studieplads i år end sidste år.

Mere end 57.000 unge kan i dag råbe: Jubiiii! De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse efter sommerferien. Af dem skal 25.548 starte på universiteterne, og det er flere end nogensinde før.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen glæder sig naturligt nok over stigningen i optaget og roser ansøgerne for at have valgt klogt i år.

"De unge har søgt bredere i år, de har søgt flere alternativer, og de har søgt på flere forskellige universiteter. Det øger de studerendes mulighed for at komme ind, for det giver universiteterne mulighed for at fylde pladserne bedre op," siger Charlotte Sahl-Madsen til Newspaq.

Men ikke alle får et positivt svar i dag. 7.733 får afslag på deres førstevalg af studie.

Studievejleder Jakob Lange mener ikke, at antallet af studiepladser har fulgt med de større ungdomsårgange, som også kommer hurtigere i gang med en uddannelse, som regeringen har opfordret dem til.

"De få håndfulde ekstra pladser, der er kommet, forslår som en skrædder et vist sted," konstaterer Jakob Lange, der i øvrigt mener, de unge har fået øjnene op for, at det er vigtigt at få sig en uddannelse.

Videnskabsministeren peger på, at det er lykkes at øge optaget med 11 procent i år i forhold til sidste år.

"Vi er i fuld gang med at skabe øgede studiepladser. Det er et spørgsmål om at skabe nye studiepladser, men det er også et spørgsmål om at udnytte dem, der allerede er. Samtidig med at vi måtte give afslag sidste år, var der omkring 3.000 ledige pladser på universiteterne," siger Charlotte Sahl-Madsen, der i øvrigt glæder sig over en undersøgelse, der netop har vist, at de fleste af de unge, der får afslag, alligevel får sig en uddannelse.

Blandt de studier, der har kæmpet for at skaffe studerende, kan man i år se en markant fremgang. De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser har i år tiltrukket flere unge, så hvor der tidligere år stod ledige pladser, er der i år fyldt op. Tidligere år var der mange ledige pladser på disse studier, men i år er mange af dem fyldt op. Naturvidenskab går frem med 21 procent og teknisk videnskab med 15 procent.

Charlotte Sahl-Madsen mener, det skyldes, at både universiteter, regeringen og virksomheder har gjort ekstra ud af at fortælle de unge, hvorfor det er vigtige og brugbare studier.

"Der er sket mange nye og spændende tiltag, og de er sket over nogle år, så det er selvfølgelig en flerårig indsats, vi nu kan se, er ved at lykkes," siger Charlotte Sahl-Madsen.

Blandt universiteterne er det især Aalborg og Syddansk Universitet, der har haft fremgang med stigningerne på henholdsvis 31 og 24 procent.