Hundredvis af sygedagpengesager skal gå om

Flere kommuner har ulovligt brugt vikarer fra Falck Jobservice til at afgøre sygedagpengesager. Sagerne skal gå om, efter at Ankestyrelsen har underkendt kommunernes fremgangsmåde.
Flere jobcentre kommer på overarbejde som følge af Ankestyrelsens afgørelse. Hundredvis af sygedagpengesager skal gå om.
Flere jobcentre kommer på overarbejde som følge af Ankestyrelsens afgørelse. Hundredvis af sygedagpengesager skal gå om.
Foto: Polfoto

I Kolding og Hjørring Kommuner skal kommunens sagsbehandlere på ekstra arbejde. Flere hundrede sager, hvor borgerne har fået frataget deres sygedagpenge, skal gå om. Det er konsekvensen af en ny afgørelse fra Ankestyrelsen.

Styrelsen har underkendt fremgangsmåden i Kolding Kommune, som nu skal genoptage cirka 125 sager, hvor vikarer fra Falck Jobservice Konsulenterne har stoppet borgernes sygedagpenge.

Yderligere cirka 100 sager, hvor borgerene har fået frakendt deres sygedagpenge i Hjørring Kommune, skal ligeledes gå om, fordi kommunen har brugt samme ulovlige fremgangsmåde som Kolding. Det fortæller arbejdsmarkedschef Michael Duus Nielsen fra Hjørring Kommune.

Hjørring: Vi skal følge afgørelsen

”Vi har brugt samme koncept som Kolding Kommune, og derfor gælder afgørelsen fra Ankestyrelsen også for os. Når højeste instans [Ankestyrelsen, red.] træffer afgørelse, skal vi følge den. Det gør vi hurtigst muligt,” siger han.

Også Assens Kommune har brugt samme ordning, og her er kommunen i gang med at vurdere, om sagerne skal gå om.

”Vi har også anvendt konsulenter fra 'Falck Jobservice Konsulenterne', men i et mere begrænset omfang end Kolding,” siger Dorthe Dahlstrup, arbejdsmarkedschef i Assens Kommune.

Hun afventer en vurdering af sagen fra kommunens jurister.

Kun kommunen må afgøre sygedagpengesager

Lektor i socialret fra Aalborg Universitet John Klausen har læst afgørelsen fra Ankestyrelsen. Han forklarer:

”Det er kun kommunen, der må træffe afgørelse om retten til sygedagpenge. Kommunerne
skal derfor genoptage sagerne,” siger han.[pagebreak]
Udover Kolding, Hjørring og Assens har fire andre kommuner haft partnerskabsaftaler med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet. Det er Holbæk, Herning, Horsens og Vordingborg.

Flere kommuner kan blive underkendt

Partnerskabsaftalerne er ikke identiske, men John Klausen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at flere af de resterende kommuner også skal genbehandle de sygedagpengesager, hvor de har brugt vikarer som led i partnerskabsaftalen med Falck Jobservice.

”Det kan ikke siges med sikkerhed, men når man ser på de argumenter, Ankestyrelsen lægger til grund i afgørelsen mod Kolding Kommune, er det sandsynligt, at flere af de resterende kommuner også vil blive underkendt. Dermed står et stort antal sager til at skulle genbehandles,” siger han.

I Kolding-sagen har kommunen vurderet, at det vil tage 10 arbejdstimer per sag, der skal genbehandles. På landsplan er der dermed tale om tusindvis af arbejdstimer.

Ankestyrelsen skal i løbet af efteråret behandle flere sager, hvor kommuner har benyttet sig af eksterne vikarer i behandlingen af sygedagpengsager.

Falck: Tager afgørelsen til efterretning

I en e-mail-kommentar til Avisen.dk skriver Bo Hammer, administrerende direktør for Falck Jobservice, at Falck Jobservice fortsat vil samarbejde med kommunerne på sygedagpengeområdet.

”Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning, og i samarbejde med Kolding Kommune vil vi sikre, at vores samarbejde overholder de retningslinjer, som er udstukket af Ankestyrelsen, så arbejdet med at hjælpe sygemeldte borgere kan fortsætte,” skriver han.[pagebreak]
Trods udmeldingerne fra Hjørring og Assens er det ifølge Bo Hammer endnu for tidligt at konkludere, at der skal gå sager om i andre kommuner end Kolding.

Sager om genoptagelse

I de sager, der skal gå om, skal kommunerne nu informere borgerne om, at sagen er genoptaget. Det  forklarer John Klausen fra Aalborg Universitet.

Kommunen skal sikre, at der er indhentet de nødvendige oplysninger og skal partshøre borgeren. Derefter skal kommunen træffe en afgørelse og give borgeren besked, og borgeren skal have klagevejledning.

I en række sager vil kommunerne skulle efterbetale sygedagpenge for den periode, der er gået, fra Falck Jobservice Konsulenterne stoppede sygedagpengene, og indtil der er truffet en lovlig afgørelse.

I en sag fra Randers Kommune, hvor 125 sager om sygedagpenge blev genoptaget, endte kommunen med at efterbetale sygedagpenge for 3,1 millioner kroner.

FAKTA:
Syv kommuner har de seneste år samarbejdet med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet. Det foregår gennem partnerskabsaftaler efter princippet ”no cure no pay”. Det er baseret på den ide, at kommunen og Falck Jobservice har en fælles interesse i at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge.

Betalingen til Falck Jobservice opgøres som en del af den besparelse, kommunen opnår. Hvis ikke udgifterne bliver nedbragt, har Falck Jobservice ikke ret til betaling.

Kolding, Hjørring og Assens kommuner har som led i samarbejdet brugt vikarer fra vikarbureauet Falck Jobservice Konsulenterne. Disse vikarer har truffet afgørelser om retten til sygedagpenge, hvilket ifølge Ankestyrelsen er i strid med sygedagpengeloven. I lovens § 19 stk. 2 hedder det, at ”Kommunen kan ikke overlade det til andre aktører at træffe afgørelse om retten til sygedagpenge.”

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.