OVERBLIK: Statsløse blev snydt for statsborgerskab

Der verserer også en sag mod Birthe Rønn Hornbech i Østre Landsret, hvor statsløse kræver godtgørelse. (Foto: Foto: Jens Nørgaard Larsen/arkiv/Scanpix)

17 tidligere statsløse har sagsøgt ministerium for uretmæssigt at være blevet nægtet statsborgerskab.

Onsdag faldt der dom i en sag om statsløse palæstinenseres krav om erstatning i en sag om danske myndigheders fejlagtige behandling af deres ansøgninger om statsborgerskab.

Højesteret afviste de tidligere statsløses krav.

11 får dermed ikke godtgørelse, mens seks får en godtgørelse for tort på 10.000 kroner, som Udlændinge- og Integrationsministeriet i forvejen havde anerkendt, at de havde ret til.

Der er kun givet erstatning for tort. Krav om at få erstatning for økonomisk tab ved den langsomme sagsbehandling af statsborgerskab er dermed blevet afvist.

Sagen går flere år tilbage. Bliv klogere på sagen her:

* I august 2015 slog Statsløsekommissionen fast, at Danmark gennem 19 år havde administreret i strid med internationale konventioner, fordi man ikke havde efterlevet statsløses ret til lempeligere adgang til dansk statsborgerskab.

* Kommissionen blev nedsat i 2011 af den daværende regering. Det skete, efter at dagbladet Information havde afsløret, at en række statsløse personer havde fået afslag på dansk statsborgerskab, som de ifølge konventionerne var berettiget til. Sagen indbragte avisens journalister en Cavlingpris i 2011.

* Kommissionens beretning var et foreløbigt punktum i sagen, der i foråret 2011 førte til, at den daværende integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech (V), blev fyret som minister.

* I kølvandet på myndighedernes fejlagtige sagsbehandling krævede 17 tidligere statsløse erstatning og godtgørelse for tort.

* Østre Landsret besluttede i 2016, at Integrationsministeriet skulle betale syv af sagsøgerne en godtgørelse på 20.000 kroner til hver. De øvrige ti sagsøgere fik ikke medhold i deres påstande om godtgørelse for tort. Men den afgørelse blev altså omgjort onsdag.

* Ministeriet blev helt frifundet for påstandene om erstatning for økonomisk tab. Højesteret nåede onsdag til samme konklusion.

* Også Birthe Rønn Hornbech er blevet sagsøgt, men den del af sagen er blevet udskudt af landsretten, da landsretten ville afvente Højesterets dom. Det vides endnu ikke, hvornår landsretten vil tage stilling i denne sag.

Kilder: Ritzau, Østre Landsret, Højesteret.

/ritzau/