OVERBLIK: Flere kriminelle skal udvises
Regeringen og DF vil i højere grad udvise kriminelle udlændinge, skriver de i aftale om finansloven.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at arbejde "aktivt" for at Danmark kan udvise flere kriminelle udlændinge.

Det fremgår af aftalen om finansloven, som blev indgået fredag aften:

* Administrativ udvisning og afvisning af hensyn til den offentlige orden: Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen skal afsøge mulighederne for i videre omfang end i dag at afvise og udvise bandemedlemmer af hensyn til den offentlige orden.

* Præcisering af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge ved dom: Udlændingeloven ændres, så det i lovbemærkningerne fastlægges under hvilke omstændigheder, kriminelle udlændinge i almindelighed kan udvises.

I den forbindelse kan man blandt andet fravige retten til respekt for familieliv, hvis det er nødvendigt af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse.

* Betinget udvisning: Reglerne om betinget udvisning præciseres, så det tydeliggøres, at der ved en senere udvisningssag i højere grad skal lægges vægt på, om udlændingen er idømt en betinget udvisning.

* Indrejseforbuddets længde: Udlændingeloven ændres, så der kan meddeles indrejseforbud for en kortere periode, hvis dette indebærer, at der i så fald kan ske udvisning i tilfælde, hvor dette ellers ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

* Best practice: Udbredelse af best practice mellem involverede myndigheder, som blandet andet sikrer, at oplysninger om alle relevante forhold ved domstolenes vurdering af udvisningsspørgsmålet, blandet andet dømtes tilknytning her til landet og til hjemlandet, er tilvejebragt.

Kilde: Aftale om finansloven.

/ritzau/