Offentligt ansatte: Vi kan ikke gøre vores job godt nok
Blandt de offentligt ansatte, der ikke synes, de har mulighed for, at gøre arbejdet fagligt tiltredsstillinde har tre gange så mange været sygemeldt med stress, som i gruppen, der føler de kan gøre arbejdet godt nok. Asger Ladefoged/Scanpix/Arkivfoto
Mere end hver tredje af de offentligt ansatte føler ikke, de har mulighed for at gøre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Den gruppe er meget mere udsat for stress-sygdom.

94 procent af de offentlige ansatte synes, det er meget vigtigt for dem, at gøre et godt stykke arbejde.

Men over en tredjedel føler ikke, at de har mulighed for at gøre deres arbejde fagligt tilfredsstillende. Blandt dem har næsten tre gange så mange været sygemeldte med stress, som blandt de tilfredse medarbejdere.

Det viser en stor undersøgelse lavet af Megafon blandt 2.714 offentligt ansatte fra 27 forskellige fagforbund.

Undersøgelsen omfatter blandt andet pædagoger, administrative medarbejdere, sygeplejersker, sosu'er og lærere.

Lige nu bliver der forhandlet overenskomst for dem og de øvrige offentligt ansatte. Her er de pressede offentligt ansatte på bordet, for både fagforeninger og arbejdsgivere bekræfter, at der forhandles om midler til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Nemmere at sige pyt til en dårlig vej

For seniorforsker og konsulent Bo Netterstrøm, der er ekspert i stress, er det hverdag at møde stressede ansatte i omsorgssektoren, der ikke føler, de har mulighed for at gøre det godt nok.

Stress handler om forventninger, som man ikke kan leve op til. Både ens egne og andres.

- Hvis de føler, de skal piske rundt hos ældre med en liste fra kommunen over, hvad de skal lave og oplever, at hverken de ældre eller de selv synes, det er godt nok, så er det en stor følelsesmæssig belastning, siger Bo Netterstrøm.

Bo Netterstrøm mener, det er hårdere at gå på kompromis med ens egne faglige standarder, for de offentligt ansatte, der har direkte kontakt med svage borgere. Også selvom det egentlig ikke er deres ansvar.

- Man kan bedre sige pyt til at have været med til at lave en dårlig vejbelægning. Man kan ikke sige pyt til, at det går ud over svage mennesker, siger han.

580 af de medvirkende i undersøgelsen er lærere og deres formand, Anders Bondo, siger, at undersøgelsen med uhyggelig præcision rammer lærernes situation efter skolereformen.

Lærernes sygefravær er på et år blevet mindst 20 procent højere i 23 ud af 33 kommuner, viser en opgørelse fra Danmarks Lærerforening.

- Der er rigtig mange langtidssygemeldinger på grund af stress, og det skyldes, at de ikke kan lykkes med opgaven. De har 25 elever, som de skal løfte hver især og de har ikke muligheden for at være ordentligt forberedt. Det er stress-udløsende, siger Anders Bondo.

"Det slider at hænge hovedet i garderobeskabet"

Anders Bondo er også chefforhandler på det kommunale område i de overenskomstforhandlinger, der kører lige nu med de offentlige arbejdsgivere.

Han mener, der generelt er brug for langt større fokus på det psykiske arbejdsmiljø for de offentligt ansatte.

- Arbejdsgiverne har en lige så stor interesse i at sikre, at medarbejderne føler, de kan lykkes med deres arbejde, siger han.

Det samme mener FOA-formand Dennis Kristensen. Han er sikker på, at de 815 FOA-medlemmer i undersøgelsen er blandt dem, der er mere belastede end gennemsnittet.

For dem handler det både om mangel på tid og på indflydelse på deres eget arbejde, der er problemet.

- Det slider, når man skal hænge hovedet i garderobeskabet, når man møder på arbejde, og ikke selv kan være med til at beslutte, hvad der er mest meningsfuldt at gøre for fru Hansen, siger Dennis Kristensen.

Hjælp på vej til offentligt ansatte

Alt peger da også på, at der er hjælp på vej til de psykisk belastede offentligt ansatte i forhandlingerne om offentlige overenskomster.

Både Anders Bondo og Dennis Kristensen siger, at der er ved at være enighed om en særlig indsats med arbejdsgiverne i kommuner og regioner. Der skal afsættes midler til det som del af overenskomstforhandlingerne.

Det bekræfter Steen Christiansen, der er næstformand i KLs Løn og personaleudvalg og borgmester i Albertslund.

- Vi er positive overfor en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Vi er kun interesserede i at have tilfredse medarbejdere, og vi er indstillet på en fælles indsats, siger han.

Som arbejdsgiver hæfter han sig først og fremmest ved, at så stor en del af medarbejderne synes, det er vigtigt for dem at gøre arbejdet godt.

- Det er et kæmpe kvalitetsstempel, at vi har så mange motiverede medarbejdere. Det er utroligt vigtigt, for de leverer hverdagsydelserne til os alle sammen, siger han.

Han kan godt forstå det kan være en belastning, når medarbejderne stiller så store krav til sig selv, og mange af dem arbejder med svage borgere.

Steen Christiansen mener først og fremmest, at stressproblemerne skal løses på den enkelte arbejdsplads, hvor ledelsen skal følge med i, hvordan medarbejderne har det, og melde ud med mål og anerkendelse.

- Relationen mellem ledelse og medarbejder er meget vigtig. Også at ledelsen tager det alvorligt, når det ind i mellem går galt. Medarbejdere bliver stressede af flere grunde, både i privatlivet eller arbejdet, siger han.

Sådan svarede 2.714 offentligt ansatte

”Hvor enig eller uenig er du i, at det er vigtigt for dig at gøre et godt stykke arbejde?”

Helt enig 94%
Overvejende enig 6% 

”Hvor enig eller uenig er du i, at du har mulighed for at udføre dit arbejde fagligt tilfredsstillende/gøre et godt stykke arbejde?”

Helt enig 17%
Overvejende enig 46%
Ovevejende uenig 24%
Helt uenig 11%
Ved ikke 1%Medarbejdere, der har været sygemeldt med stress:

7% i gruppen, der kan udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende

 

19 % i gruppen der ikke kan udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende

 

Kilde: MEGAFON-undersøgelse august 2014