Blogindlæg EL-profil: Nyt angreb fra regeringen og DF på lønmodtagernes tryghed
(Foto: )

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

REGERINGEN OG DF er i gang med et nyt, og meget alvorligt angreb på dagpengesystemet. Tusinder skal forhindres i at få dagpenge og henvises til fattigdom og løntrykkeri.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der betyder, at du mister retten til dagpenge, hvis du ikke har opholdt dig i et EU-land, Norge, Island eller Schweiz i mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Forslaget kan også få konsekvenser for dine syge- og barselsdagpenge.

Du kan heller ikke få kontanthjælp, for her er et endnu skrappere opholdskrav på 9 år ud af 10. Men du kan ansøge om integrationsydelse, som er på niveau med SU, svarende til en tredjedel af dagpengesatsen. Det skal du så kunne forsørge din familie for.

DET NYE OPHOLDSKRAV kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft. Uanset hvor længe du har betalt til A-kassen, så risikerer du altså at miste din dagpengeret pr. 1. januar 2019, i øvrigt uden at få tilbagebetalt de mange spildte kontingentkroner.

Regeringen skyder på, at forslaget kun vil ramme ca. 1.500 personer. Det er et skud i blinde. Jeg tror, det vil ramme en langt større gruppe af udlandsdanskere, deres udenlandske ægtefæller og udlændinge fra 3. lande. De pågældendes børn bliver også ramt, når de fylder 18 og søger optagelse i A-kassen.

Hvorfor stiller regeringen og DF sådan et forslag?

Som så mange gange før, skal de arbejdsløse betale til skattelettelser, som de højst lønnede får mest ud af. Det lægger regeringen ikke skjul på.

De påstår samtidig, at det er for at beskytte dagpengesystemet mod misbrug.

Men for det første er der ikke konstateret noget misbrug af betydning, heller ikke af udlændinges dagpengeret. For det andet er det i forvejen meget svært at opnå dagpengeret. Det kræver som minimum 1 års arbejde inden for de seneste 3 år med en indtægt på 228.000,- kr. og 1 års medlemskab af A-kassen.

Regeringen siger, det skal kunne betale sig at arbejde, så flere kommer i job. Det tror de ikke selv på, de forventer kun at 500 flere kommer i arbejde, og de er ikke i stand til at forklare hvorfor og hvordan.

DEN VIRKELIGE ÅRSAG skal findes et andet sted. Regeringen forventer, at A-kasserne vil miste ca. 20.000 medlemmer på den konto. Formålet er at svække a-kasserne, for så svækker man også fagbevægelsen.

Stramningen af adgang til dagpenge er led i en samlet strategi for at fattiggøre store dele af befolkningen. Det kommer jo oven i stramningen af adgangen til at få kontanthjælp, kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og integrationsydelsen. Regeringen og DF vil også indføre opholdskrav for at få ret til ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og tilskud til fleksjob. 

Alle disse stramninger af dagpenge og kontanthjælp vil føre til en voksende gruppe mennesker, som kun har ringe eller ingen social sikring. De vil blive presset til at tage de dårligst lønnede jobs, og det vil presse lønnen på hele arbejdsmarkedet. Det er rå og beskidt klassekamp i arbejdsgivernes interesse.

MEN DET ER IKKE i danske lønmodtageres interesse. Derfor skal udlandsdanskere og udlændinge, der arbejder og betaler skat her i landet, have samme muligheder for at få dagpengeret og social sikring som alle andre. Samme pligter, samme rettigheder.

En samlet fagbevægelse afviser forslaget, og har sendt meget kritiske høringssvar. Tak for det. Men der skal råbes meget højere, hvis vi skal have regeringen og DF til at ryste på hånden. Og så skal vi huske det på valgdagen!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News