Frederikshavn Kommune Ny formand i praktik
Frederikshavn Kommunes nye formand for Socialudvalget, Ole Rørbæk Jensen, besøger som led i "grunduddannelsen" til det sociale område blandt andet plejecentre, aktivitetscentre og hjemmeplejen. Formanden skal klædes på til opgaven, og han forventer at lære "en hel del"
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"Ja, idéen er min egen, men jeg tænkte, hvordan gør jeg det nu mest praktisk, og så var det jo oplagt at tage ud i virkeligheden og lære ad den vej," siger Ole Rørbæk Jensen, der skal være ny formand for Socialudvalget i Frederikshavn Kommune. Rundturen er planlagt over syv dage og kommer igennem hele området, der hører under Socialudvalget.

Udvalget træffer beslutninger om blandt andet hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældre, aktivitetstilbud, plejecentre og ældre- og handicapboliger, tillbud til handicappede og mennesker med en psykisk lidelse, f.eks. væresteder, støtte i eget hjem og beskyttet beskæftigelse. Alt sammen områder, som gør en stor forskel for modtagerne af hjælpen, og det er den nye formand bevidst om:

"Vi er jo alle sammen opsat på at få gjort det hele så godt, som det kan lade sig gøre. Og få det bedste ud af den økonomi, vi har til rådighed. Derfor er jeg ydmyg over for det, jeg kan lære derude af alle de dygtige faglige folk, som til hverdag gør et stort arbejde for at give alle de mennesker, der har behov for det, den bedste hjælp. Jeg er sikker på, at jeg nok skal få en øjenåbner eller to," mener Ole Rørbæk Jensen.

Vil lære mere

Det sociale område er vidtforgrenet og samtidig et af velfærdssamfundets goder. I Socialudvalget er der syv medlemmer, og den nye formand er klar over, at i mange forhold vil der være endnu flere holdninger:

"Der er et stort fokus på det sociale område, fordi det berører os alle sammen. Det betyder også, at mange mennesker har en mening om, hvad der skal gøres, og hvad der ikke skal gøres. Vi vil selvfølgelig lytte til alle de mennesker, der er i kontakt med og brugere af de kommunale tilbud i det omfang, det er muligt. Jeg glæder mig til at lære mere om det arbejde, som bliver gjort. Både på myndighedsområdet og på det praktiske område og høre om de erfaringer alle de varme hænder gør i arbejdet på bosteder, i hjemmeplejen, på aktivitetscentre og så videre, " siger Ole Rørbæk Jensen.

Rundturen begynder mandag 15.januar, hvor blandt andet Støttecentret i Frederikshavn, Bangsbo Hjemmepleje og Aktivitetscentret i Sydbyen Frederikshavn er på programmet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Ole Rørbæk Jensen, formand, Socialudvalget, Frederikshavn Kommune, +45 4072 0856
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.