Ny dansk undersøgelse: Det psykiske arbejdsmiljø halter

- I vores undersøgelse kan vi for eksempel se, at man på slagterier og inden for andre typiske 3F-brancher, hvor man arbejder med metal og maskiner, transport af gods, vand, kloak og affald ligger dårligere end landsgennemsnittet for samtlige brancher, når det handler om medarbejdernes opfattelse af ledelseskvaliteten, siger professor og arbejdsmiljøforsker Anne Helene Garde, NFA. (Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix)

En ny undersøgelse viser, at knap hver anden 3F’er har problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Hårdt arbejde er ikke det eneste, der slider på 3F'erne. En ny undersøgelse viser, at 45 procent af 3F's arbejdsmiljørepræsentanter i dag oplever, at udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø er lige så store som udfordringerne med det fysiske.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ud af de 365 arbejdsmiljørepræsentanter, som medvirker i undersøgelsen, er over halvdelen ansat på en virksomhed med 15-50 medarbejdere. Og over halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne vurderer, at det i "meget høj grad" eller i "høj grad" er en stor arbejdsmængde, som har været med til at give deres kolleger stress.

Desuden peger knap halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne på dårlig kvalitet i ledelsen som en af årsagerne til stress, og over halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne har oplevet, at en eller flere af deres kolleger inden for de seneste to år har været sygemeldte i en uge eller i længere tid på grund af stress.

Usynlige problemer

Undersøgelsen blandt 3F's arbejdsmiljørepræsentanter understøttes af en stor spørgeskemaundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- I vores undersøgelse kan vi for eksempel se, at man på slagterier og inden for andre typiske 3F-brancher, hvor man arbejder med metal og maskiner, transport af gods, vand, kloak og affald ligger dårligere end landsgennemsnittet for samtlige brancher, når det handler om medarbejdernes opfattelse af ledelseskvaliteten, siger professor og arbejdsmiljøforsker Anne Helene Garde, NFA.

Peter Hasle er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet. Han er ikke overrasket over, at problemer med det psykiske arbejdsmiljø fylder stort set lige så meget som det fysiske i 3F'ernes hverdag på jobbet.

- Generelt går det den forkerte vej med det psykiske arbejdsmiljø herhjemme, og tallene i 3F's undersøgelse bekræfter, at der også er problemer med stress blandt 3F'erne, siger Peter Hasle.

- Problemerne med stress og et dårligt psykisk arbejdsmiljø er bare, at de ikke er lige så synlige eller lette at håndtere som de fysiske, siger han.