Nu skal gigantisk aftale om arbejdsmiljø på plads: Troels Lund inviterer alle partier

Beskæftigelsesministeren under tirsdagens workshop i Nyborg. (Foto: Foto: Jonas Sivkær Pettersen/Avisen.dk/Ugebrevet A4.)

Nu indleder beskæftigelsesminister Troels Lund forhandlinger om en ny stor aftale om arbejdsmiljøindsatsen på danske arbejdspladser, og alle Folketingets partier er inviteret med.

Godt to måneder efter, ekspertudvalget kom med dets anbefalinger til en ny arbejdsmiljøindsats, ser det endelig ud til, at der kommer skred i forhandlingerne om en ny gigantisk aftale om arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Det afslørede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) tirsdag, da han gæstede Hotel Nyborg Strand. Her har flere hundrede arbejdsmiljøprofessionelle fra hele landet de seneste dage deltaget i den årlige arbejdsmiljøkonference.

I næste uge indkalder Troels Lund Poulsen således alle Folketingets partier til de indledende forhandlinger - de såkaldte sættemøder. Han håber, forhandlingerne kan munde ud i en ny aftale, der skal rette op på arbejdsmiljøindsatsen, der halter flere steder.

- Jeg håber, at vi i starten af det nye år eller i foråret kan lande en ny aftale om arbejdsmiljøindsats, der kan træde i kraft fra 2020, siger Troels Lund Poulsen til Avisen.dk.

Alternativet, SF og Enhedslisten, der ikke er med i det nuværende forlig på området, bliver helt ekstraordinært inviteret med i forhandlingerne. Det er afgørende for Venstre-ministeren, at der bliver landet en bred politisk aftale.

Invitationen glæder Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl.

- Det er første gang, vi i Enhedslisten er inviteret med i forhandlinger om arbejdsmiljøindsatsen. Hidtil har området været forligsbelagt, men nu er der blevet åbnet op ved at invitere os, Alternativet og SF med i forhandlingerne. Det er vores intention, at der bliver landet en aftale, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, forklarer Christian Juhl.

Forhandlinger tager afsæt i anbefalinger

Troels Lund Poulsen nedsatte i 2017 et ekspertudvalg med tidligere S-finansminister Pia Gjellerup som formand, der havde til formål at komme anbefalinger til en ny arbejdsmiljøindsats på det danske arbejdsmarked. En indsats, der har haltet gevaldigt, og hvor målsætningen om at reducere antallet af arbejdsskader og ulykker inden 2020 er langt fra at blive indfriet.

Fra 2012 til 2016 er der således sket en stigning på 17 procent af andelen af lønmodtagere, der været udsat for psykiske belastninger som eksempelvis øget tidspres, stress, mobning eller sågar vold på jobbet. Ligeledes er der i samme periode sket en stigning på 15 procent, der været udsat for utilsigtede fysiske belastninger.

Ekspertudvalget udkom i september med 18 anbefalinger til ny, forbedret arbejdsmiljøindsats. Her blev der blandt andet lagt op til at give Arbejdstilsynet en mere vejledende funktion. Det er med afsæt i disse anbefalinger, Troels Lund Poulsen i næste uge indkalder partierne til forhandlinger.

"Holder meget af at blive klogere"

Beskæftigelsesministeren var tirsdag inviteret til at holde et oplæg ved arbejdsmiljøkonferencen, hvor landets ypperste arbejdsmiljø-eksperter, der er ansat i landets virksomheder, offentlige myndigheder og forbund, har været samlet mandag og tirsdag.

Troels Lund Poulsen deltog i en workshop sammen med Christiansborg-kollegaerne Christian Juhl (EL) og Lennart Damsbo-Andersen (S). Her kunne de arbejdsmiljø-kyndige stille spørgsmål og komme med input til de folkevalgte forud for de kommende forhandlinger.

Ministeren, der kom direkte fra et regeringsmøde i hovedstaden, havde taget blokken og kuglepennen med og noterede flittigt kommentarer fra salen.

- Jeg holder meget af at blive klogere. Det er vigtigt at komme ud og høre, hvad dem, der arbejder med arbejdsmiljø i det daglige, er optaget af. Hvad de synes, vi politikere skal være opmærksomme på. Jeg er her for at møde hverdagens helte, siger Troels Lund Poulsen.

Både Christian Juhl og Lennart Damsbo-Andersen fortæller, at de tager nogle af tirsdagens input med til forhandlingerne med ministeren.

- Det er fantastisk at komme et sted hen, hvor der er så meget viden på området. Der er en tendens til, at vi har et tunnelsyn inde på Christiansborg om, hvordan arbejdsmiljøindsatsen er ude i virkeligheden. Nu har vi fået en øjenåbner, siger Lennart Damsbo-Andersen, der sidder i Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Christian Juhl er enig.

- Vi har efterspurgt kommentarer til lovgivningsarbejdet, og jeg er positivt overrasket over, hvor mange kommentarer vi faktisk fik, som kan bruges direkte i forhandlingerne om ekspertudvalgets oplæg, siger Enhedslistens arbejdsmiljøordfører. 

Læs mere om ekspertudvalgets anbefalinger her.