Arbejdstilsyn afslører Troels Lunds kantine: Ansatte udsat for fare
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) egen kantine i ministeriet modtog strakspåbud fra Arbejdstilsynet. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Niels Ahlman Olesen/arkiv/Ritzau Scanpix)
Arbejdstilsynet har gentagne gange grebet ind over for virksomheden, der forpagter kantinedriften i en række ministerier. Arbejdsmiljøloven blev ikke overholdt, og ansattes sikkerhed og sundhed var på spil, viser flere rapporter.

Ansatte i Beskæftigelsesministeriets kantine har været udsat for sikkerheds- og sundhedsrisiko på jobbet. Arbejdstilsynet – der hører under ministeriet – så sig nødsaget til at gribe ind, fremgår det af dokumenter fra tilsynet, som Avisen.dk har fået aktindsigt i.

Efter et tilsynsbesøg i kantinen den 30. august 2018 fik J. Nørgaard Café A/S, der forpagter kantinedriften i Beskæftigelsesministeriet, et strakspåbud om at få styr på de ansattes håndtering af rengøringsmidlet Alkalisk Skumrengøring, så det foregår på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

De ansatte blev blandt andet påbudt at bruge øjenbeskyttelse i arbejdet med produktet, der er ætsende og udgør en stor fare, hvis man får det i øjnene.

I tilsynsrapporten står der:

"Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med Alkalisk skumrengøring, faremærket ætsende og med sundhedsfare ikke foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke er sikret mod risiko for at få produktet i øjnene”.

J. Nørgaard Café A/S efterkom kravet fra Arbejdstilsynet, men havde gerne været sagen foruden.

- Vi går meget op i at sikre gode arbejdsforhold for vores ansatte. Vi fik rettet op på det med det samme, siger virksomhedsejer Jens Nørgaard til Avisen.dk.

Sine Frederiksen, der er afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet, understreger, at man i ministeriet naturligvis tager arbejdsmiljøloven alvorligt.

Løftet pegefinger til leverandør

- Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøreglerne skal overholdes i vores kantine, og det vil jeg også indskærpe over for vores leverandør, siger Sine Frederiksen i et skriftligt svar og uddyber:

- Jeg er blevet oplyst, at alle medarbejdere får udleveret manualer og instrukser, så de ved, hvordan de skal beskytte sig. I dette tilfælde kan jeg forstå, at der er tale om et rengøringsmiddel, som ikke var i brug men stod fremme, og personalet i kantinen ikke umiddelbart kunne finde beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og handsker til eventuel brug af produktet. Det blev der ifølge virksomheden straks taget hånd om, og udstyret var på plads dagen efter.

Afdelingschefens påstand om, at rengøringsmidlet ikke var i brug, står dog i modstrid med det, der er oplyst i Arbejdstilsynets tilsynsrapport fra besøget den 30. august 2018. Her fremgår det, at “produktet anvendes på køkkenets flader cirka 1 x ugentligt”.

Avisen.dk ville gerne have haft en uddybende kommentar fra Sine Frederiksen, men det har ikke været muligt.

Risiko for ulykke

Foruden at stå for kantinedriften i Beskæftigelsesministeriet og i en række andre ministerier, driver J. Nørgaard Café A/S også den populære Café Europa ved Amagertorv i hjertet af København.

I Ministeriernes Marketenderi og i Miljø- og Fødevareministeriets kantine har der ligeledes været problemer med arbejdsmiljøet. Her skred Arbejdstilsynet den 24. september ind og gav J. Nørgaard Café A/S et strakspåbud om at sikre, at trykflasker, der bruges til fadøls-anlæg, ikke vælter.

Under kontrolbesøget vurderede Arbejdstilsynet, at trykflaskerne, der stod opmagasineret på et lager, udgjorde en ulykkesrisiko, da de ikke var gjort fast.

“En trykflaske kan indeholde så stort et tryk, at hvis hætte og ventil slås af ved væltning, vil trykflasken blive slynget gennem luften med stor kraft med risiko for alvorlig personskade til følge. Der er desuden en brandrisiko, da der er tale om trykflasker med gas i,” står der i Arbejdstilsynets rapport fra besøget den 24. september.

via Listen To News