Ansat efter massefyringer: Besparelser rammer dansk kulturarv
Medarbejderne på Nationalmuseet er meget berørte af torsdagens fyringer, fortæller tillidsrepræsentant og seniorforsker John Lund. Foto: Privat/Ditte Valente/Ritzau Scanpix
Personalet på Nationalmusset er dybt berørte af de omfattende nedskæringer, der torsdag betød, at 34 ansatte har fået en fyreseddel, fortæller tillidsrepræsentant John Lund. Besparelserne risikerer at totalsmadre kulturarven, lyder den kedelige melding.

Stemingen er trykket på Nationalmuseet, der torsdag fyrede 34 ansatte som led i en større sparerunde. Det fortæller John Lund, der er seniorforsker på Nationalmuseet og Dansk Magisterforenings fællestillidsrepræsentant på stedet.

Nationalmuseet er under hårdt økonomisk pres. Dels som følge af omprioriteringsbidraget, der pålægger statslige institutioner at spare to procent på budgettet årligt. Dertil kommer udgifter til en ny magasinbygning og omlægning af fjernvarme og it de kommende år.

- Det er meget bekymrende, at forskningen har fået et hårdt slag. Fem seniorforskere er berørt. De dækker jo nogle vidensområder, der vil forsvinde. Jeg ved ikke, hvordan museet skal klare sig uden den viden, de har om samlingerne og deres fagområder. Der kommer ofte henvendelser fra borgerne omhandlende de her specialområder. Dem tager de sig tid til at besvare, men der vil også mangle ressourcer fremover, siger John Lund til Avisen.dk.

John Lund beskriver en stemning og atmosfære, der langtfra er positiv.

- Personligt ser jeg ikke særlig lyst på fremtiden, medmindre udviklingen vendes. Det, tror jeg, er en udbredt følelse herinde. Det arbejde, der før blev varetaget af de personer, der ikke længere skal være her, skal jo overtages af nogle andre. Men der er i forvejen skåret helt ind til benet, siger John Lund og fortsætter:

- Det her arbejde skal nu overgå til folk, der i forvejen er overbelastede. Det vil betyde, at de her funktioner falder væk. Det kan ikke være anderledes. Jeg tror, der er en klar erkendelse af, at man ikke kan forvente, at overbebyrdede medarbejdere pludselig skal arbejde for to, siger John Lund.

Pilen peger på politikerne

Allerede tilbage i juni, blev der varslet besparelser på museet og i slut august meldte museet ud, at der skulle fyres et sted mellem 35-40 personer. 

Direktøren for museet, Rane Willerslev, kaldte torsdag for 'en meget trist dag'. John Lund er uforstående overfor, at forskningen og de ansatte i Prinsens Palæ, der er Nationalmuseets hovedsæde, rammes så hårdt.

- Jeg synes, processen har været for langstrakt. Dels foregik det henover sommeren, men også tiden op til den 11. oktober. Det har været lang tid at gå og være bekymret. Jeg har kunnet mærke, at stemningen er blevet mere og mere trykket. Men jeg vil også sige, at ledelsen har gjort, hvad de kunne for at det er foregået på så ordentlig og værdig måde som muligt.

Regeringen har i sit finanslovsudspil lagt op til, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet fastholdes efter 2022. En beslutning John Lund håber, at de tager op til genovervejelse.

- Jeg vil sige, at det står lysende klart, hvor ødelæggende, de besparelser er. Hvis man virkelig ønsker at totalsmadre Nationalmuseet, og den kulturarv, vi varetager, så er det den rigtige politik at vælge at fortsætte med de her sparekrav i mere eller mindre ubegrænset tid, siger John Lund.

Får konsekvenser for servicen

Foruden de 34 afskedigelser lukker udstillingen Brede Værk i Lyngby, ligesom møntsamlingen, der har været lukket siden 2014, ikke åbner igen som selvstændig udstilling.

Nationalmuseet havde tidligere gratis entre, men i 2016 begyndte museet at tage penge for billetter. Og billetindtægterne kan meget vel stige i fremtiden, vurderer John Lund, der også peger på andre områder, der bliver ramt hårdt.

- Vi producerer heller ikke længere store særudstillinger til det danske marked. En meget stor del af det, folk forventer af museet, vil falde bort eller få betydeligt længere sagsbehandlingstider Det kan der ikke være tvivl om. Et eksempel er danefæ-varetagelse. Det er en meget omfattende del af vores arbejde at behandle danefæ, og antallet af danefæ er næsten tredoblet de seneste tre år. Vel at mærke uden, at der tilføres flere ressourcer til området, siger han.

Museet har i alt været nødsaget til at finde besparelser for 30,9 millioner kroner på budgettet for 2019.

Det samlede budget for 2018 lød på 378,3 millioner kroner, hvoraf 211,4 millioner var bevilliget af staten.

Nationalmuseet omfatter i alt 20 museer, slotte og besøgsteder i Danmark.