Mette Frederiksen vil give unge 50.000 kroner for at blive smed eller slagter
Uddan dig til smed, glarmester eller maskinsnedker og få en kontant præmie på 50.000 kroner. Sådan lyder et utraditionelt forslag fra Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix.
Danmark har brug for flere faglærte, og derfor foreslår Socialdemokratiet nu kontante belønninger til erhvervsskoleelever. LO kalder det en halv løsning, for det retter ikke op på kvaliteten på erhvervsskolerne.

Tag en uddannelse som industrioperatør, smed eller plastmager og scor 50.000 kroner i pengepræmie den dag, hvor du får dit svendebrev.

Sådan lyder et utraditionelt forslag fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i hendes 1. maj-taler i dag. 

- Danmark har brug for flere faglærte. Det er en af de største udfordringer for vores økonomi, vækst og velfærd. Derfor er vi også villige til at afprøve det nybrud som en kontant belønning vil være, siger Mette Frederiksen til Ugebrevet A4 og Avisen.dk. 

Konkret forestiller Socialdemokratiet sig, at alle de unge, der gennemfører en såkaldt fordelsuddannelse, får den kontante bonus samme dag, som de er udlært.

Kan koste en halv milliard

Socialdemokratiet har ikke beregninger på, hvad forslaget vil koste i kroner og øre, men en hurtig udregning viser, at det kan blive dyrt at gennemføre.

Gennemfører 10.000 unge årligt en af de mere end 30 fordelsuddannelser som for eksempel kranfører, bager, slagter, glarmester, vil det koste statskassen en halv milliard kroner årligt.

I sit forslag 1. maj sætter partiet 600 millioner kroner af over en treårig periode til elever, der gennemfører en fordelsuddannelse. Pengene skal ifølge Mette Frederiksen tages fra det økonomiske råderum, som er statskassens milliardoverskud frem mod 2025. 

Men det er netop på fordelsuddannelserne, at der er størst mangel på arbejdskraft, og derfor hænger regnestykket sammen, fordi virksomhederne fortsat kan vækste, og dermed kommer der flere skattekroner ind, anfører Mette Frederiksen.  

- Vi står overfor en voldsom mangel på faglært arbejdskraft. Allerede nu mærker mange produktionsvirksomheder, at det er svært at besætte ledige job med faglærte. Det er klart, at hvis vi ikke formår at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og blive fremtidens håndværkere og industriarbejdere, bliver det slemt for samfundet. Det bliver en vækstdræber, siger Mette Frederiksen.

En helt ny undersøgelse fra Danske Regioner viser, at danske virksomheder får brug for 156.000 flere medarbejdere frem mod 2025. Blandt andet bliver der brug for 26.000 flere smede, elektrikere, procesoperatører og andre faglærte sammenlignet med i dag.

Lagt sammen med, at tusindvis af faglærte er på vej mod pensionsalderen, vil det ifølge Danske Regioner betyde, at vi mangler 67.000 faglærte i Danmark i 2025.

Det får panderynkerne frem hos Mette Frederiksen. For vi kan kigge langt efter et varigt opsving, hvis vi ikke har uddannede finmekanikere, håndværkere og andre faglærte, bedyrer hun.

- Udfordringen med manglen på faglært arbejdskraft er meget mere alvorlig end øjet lige kan se og burde optage os alle sammen. Så meget desto mere bedrøveligt er det, at vi har en regering, der skærer ned på erhvervsuddannelserne, når vi har brug for det modsatte, fastslår hun.

Stop for omprioriteringsbidrag

Udover kontante bonusser på 50.000 kroner til nyudlærte, varsler Mette Frederiksen også et opgør mod det såkaldte omprioriteringsbidrag, der hvert år betyder, at erhvervsskoler skal spare to procent.

- Vi vil stoppe to procents besparelserne på erhvervsuddannelserne. I de senere år har den borgerlige regering skåret ned på erhvervsskolerne, og det duer ikke. Erhvervsskolerne er simpelt hen ikke blevet prioriteret højt nok, og det skal vi have ændret på, så de bliver mere attraktive for de unge, siger hun.

En halv løsning

Næstformand i LO Ejner K. Holst giver Mette Frederiksen ret i, at regeringen risikerer at spænde ben for jobfest og velfærd ved at spare på erhvervsskolerne.

- Mette Frederiksen har ret i, at vi får brug for kvalificeret arbejdskraft og har en udfordring i at få unge til at tage faglige uddannelser. Og Lars Løkkes regering får ikke de unges øjne op for erhvervsuddannelserne ved at køre grønthøsteren hen over dem, siger han.

Men LO’s næstformand er skuffet over, at Socialdemokratiet kun vil garantere at rulle to procents besparelserne tilbage og ikke vil love yderligere investeringer i erhvervsuddannelserne.

- Det er en halv løsning. De mange millioner kroner, der er sparet gennem de senere år, har haft nogle konsekvenser, og det koster penge at rette op på. Mette Frederiksen skal da have ros for at sløjfe omprioriteringsbidraget, men jeg har lyst til at tilføje: Kom nu! Det er LO’s forventning, at der både rettes op på ulykkerne og investeres for at gøre skolerne mere attraktive, siger han.

Ejner K. Holst mener, at det utraditionelle forslag om en pengepræmie er fint nok, hvis det kan flytte nogle unge over på de uddannelser, hvor man ved, at virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. 

- Men en kontant belønning til erhvervsskoleelever retter ikke op på kvaliteten af erhvervsuddannelserne, og det må man ikke glemme, fastslår han. 

Pengepræmier til nyudlærte bagere, buschauffører og køleteknikere

Socialdemokratiets forslag går ud på at belønne alle unge, der gennemfører en af de såkaldte fordelsuddannelser, f.eks. smede, industriteknikkere eller brolæggere. De modtager en kontant belønning på 50.000 kroner samme dag, som de bliver udlært. Fordelsuddannelserne er her, hvor vi har størst mangel på arbejdskraft og derfor er det også oplagt, at det er netop det er dem vi belønner, noterer partiformanden.  

 Her er de uddannelser, som S vil belønne:  

 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

·        Automatik- og procesuddannelsen

·         Bager- og konditor

·         Buschauffør i kollektiv trafik

·         Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

·         Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

·         Gastronom

·         Glarmester

·         Gourmetslagter

·         Grafisk tekniker

·         Handelsuddannelse med specialer

·         Industrioperatør

·         Industriteknikeruddannelsen

·         Karrosseriuddannelsen

·         Kranfører

·         Køletekniker

·         Landbrugsuddannelsen

·         Lastvognmekaniker

·         Maskinsnedker

·         Mejerist

·         Plastmager

·         Procesoperatør

·         Receptionist

·         Skibsmontør

·         Skorstensfejer

·         Slagter

·         Smed

·         Tagdækker

·         Teknisk isolatør

·         Tjener

·         Togklargøringsuddannelsen

·         Træfagenes byggeuddannelse

·         Turistbuschauffør

·         Vejgodstransportuddannelsen

·         VVS-energi

·         Værktøjsuddannelsen

UDVID