Klimaplan i vejen for vedvarende energi
Ganske ironisk betyder regeringens hårde kurs i klimaaftalen, at der bliver færre penge til at udvikle vedvarende energi. Det mener både eksperter og elsektoren selv.

Imens regeringen insisterer på, at det er den private elsektor, der skal udvikle og investere i vedvarende energi, så koster miljøminister Connie Hedegaards (K) klimaaftale ifølge Dansk Energi mellem 500 millioner og halvanden milliard kroner for elselskaberne. Penge, som ellers kunne være gået til investeringer i biobrændsel, bølgeenergi eller andre miljøvenlige energiformer.

»Man kan godt sige, at regeringen skyder sig selv i foden med tildelingen af CO2-kvoter. For der ligger et reelt problem i, at regeringen forventer, at investeringerne i vedvarende energi skal komme fra den private elsektor, og samtidig beslutter man sig for at tildele færre kvoter til elselskaberne, der dermed taber penge,« siger direktør Jørgen Abildgaard fra det uafhængige analyse- og rådgivningsfirma Econ.

Tidligere har Econ konkluderet, at den danske elsektor hvert år har scoret to milliarder kroner på de gratis CO2 kvoter, som staten har foræret til kraftværkerne. Imidlertid betyder det ikke, at tildelingen nu bare er blevet mere fair.

»De kvoter giver penge til elsektoren, men regeringen forventer jo investeringer i vedvarende energi. Færre kvoter giver færre penge at investere for,« siger Jørgen Abildgaard.

Hos Dansk Energi forventer man også, at de få kvoter vil presse elsektoren i en grad, at det vil gå ud over investeringerne i vedvarende energi.

»For hvilke penge er det, at elsektoren så skal investere miljørigtigt? Vi vil gerne spille den centrale rolle i omstillingen til miljørigtige energiformer, som regeringen har tænkt, men alt det kræver penge. Hvis man klemmer for hårdt, kommer de rette investeringer bare ikke,« siger vicedirektør i Dansk Industri, Lars Aagaard.

Miljøminister Connie Hedegaard (K) anerkender, at elsektoren vil tabe penge på den nye tildeling af CO2 kvoter, hvor det primært er elværkerne og ikke industrien, der skal lave de store nedskæringer.

»Men hvad kan vi ellers gøre. Elbranchen er den, der bedst kan bære de store nedskæringer. Det ville også have omkostninger for samfundet, hvis vi begrænsede industrien, der er i en endnu hårdere konkurrence med udlandet end elsektoren. Vi har en bunden opgave med at reducere CO2 udslippet, og den løser vi, men det skal nævnes, at elsektoren jo tidligere har tjent godt på kvoterne,« siger Connie Hedegaard.

Hun opfordrer elsektoren til at komme med forslag til, hvordan der kan komme flere penge til miljørigtig energi.

»Og så arbejder vi med en meget ambitiøs energiplan, der på flere områder vil opstille nye mål for brugen af vedvarende og mijørigtig energi,« siger miljøministeren