Ingen undskyldning for at svigte børn
En socialbehandler kan sidde med 100 børnesager. Alligevel er der kritik af kommunerne. Der er ingen undskyldning for at svigte børn, siger socialministeren

Stram op!

Så klar er meldingen fra socialminister Eva Kjer Hansen (V) til kommunerne efter Nyhedsavisens afsløring af langsom og fejlbehæftet behandling af sager om omsorgssvigtede børn.

»Det er helt uacceptabelt, at kommunerne ikke hurtigt sætter ind med den hjælp, børnene har brug for,« siger ministeren.»Der er ingen undskyldning for at lade de her børn i stikken,« siger hun.

Hun vil tage kontakt til København, Århus og Odense Kommuner og bede om en redegørelse.En række skolefolk er de seneste dage stået frem med vidnesbyrd om, at de lovpligtige tidsfrister og kvalitetskrav ofte ikke bliver overholdt i sagsbehandlingen. Blandt andet skal der udfærdiges en undersøgelse af barnets adfærd, senest fire måneder efter at kommunen modtager en underretning. Det sker for sjældent, lyder kritikken.Men kommunerne har kun en del af ansvaret, mener flere børneorganisationer. Regeringens stramme økonomi spiller også ind.

»Det er for nemt at sige, at det her er en kommunal opgave. Regeringen må tage et ansvar og tildele flere ressourcer til de kommuner, der har flest omsorgssvigtede børn,« siger Anne-Mette Friis fra UNICEF. Hun bakkes op af generalsekretæren i Red Barnet, Mimi Jakobsen, og Connie Stølås fra foreningen DUI Leg & Virke.

Fastholdes i fattigdom

Kommunerne er især blevet kritiseret for ikke at ansætte sagsbehandlere nok, hvilket resulterer i, at hver enkelt medarbejder kan sidde med op til 100 sager.Københavns socialborgmester, Mikkel Warming (El.), erkender, at der har været for lange sagsbehandlingstider. Men han vil ikke påtage sig hele ansvaret:

»Det er regeringens ansvar at forebygge, at familier kommer så langt ud, at det ender med omsorgssvigt. Man kunne starte med at fjerne kontanthjælpsloftet, som fastholder familier i fattigdom,« foreslår han.