Fortsat problemer på danske minkfarme
Minkfarmere laver igen lovovertrædelser. Foto: Naturstyrelsen
Der er endnu en gang konstateret omfattende problemer på danske minkfarme. Fødevareministeren lover nye tiltag.

Fødevarestyrelsens rejsehold har i dette efterår gennemført en kontrolkampagne på 57 udvalgte minkfarme. På 24 af farmene - svarende til 42 procent - fandt man problemer med syge og tilskadekomne mink.

Den ansvarlige minister er rystet.

"Det er uacceptabelt, at vi stadig finder mink, der ikke er behandlet ordentligt, når de er kommet til skade, og branchen er nødt til at gøre det bedre. Jeg prioriterer dyrevelfærd meget højt og fastholder derfor et ekstraordinært højt fokus i den offentlige kontrol næste år," understreger fødevareminister Mette Gjerskov.

Derudover blev der fundet lovovertrædelser på ni minkfarme. I Dyrenes Beskyttelse er man rasende og forlanger handling:

"Erhvervet viser gang på gang, at de ikke kan leve op til reglerne, så nu må der ske noget. Det kan da ikke være rigtigt, at politikerne atter lukker øjnene og holder hånden over minkproduktionen ved blot at kræve yderligere kontroller", siger dyrevelfærdschef Pernille Fraas Johnsen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil nu sætte hårdere ind over for erhvervet.

"Som noget helt nyt stiller vi fra nytår krav om uddannelse og efteruddannelse for samtlige minkavlere og deres ansatte. Og siden april har der været krav om obligatorisk dyrlægerådgivning om dyresundhed og dyrevelfærd. Det betyder, at hver minkfarm får rådgivende besøg af en praktiserende dyrlæge 4-6 gange årligt", siger Mette Gjerskov.

Da myndighederne i 2010 gennemgik samtlige landets godt 1500 minkfarme, blev der fundet overtrædelser på halvdelen af farmene. Dengang havde fire procent af farmene problemer med at overholde reglerne vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne mink.