Førtidspension splitter fagbevægelsen: Socialrådgivere advarer mod timeregel
Mona Striib fra FOA og Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening er uenige om, hvordan regler for førtidspension skal skrues sammen. (Foto: Foto: FOA og DSR.)
Det kan få uheldige konsekvenser, hvis en arbejdsevne på under syv timer resulterer i et retskrav på førtidspension, advarer Dansk Socialrådgiverforening. Heller ikke Dansk Metal bakker op om fælles opråb fra fagbevægelsen.

Det vakte stor opsigt, da 41 fagforbund mandag gik ud i samlet flok med seks konkrete ændringsforslag til reformen af fleksjob og førtidspension.

Men Dansk Socialrådgiverforening (DS), som ellers er gået forrest i kritikken af reformen, er ikke med på listen over de fagforbund, der støtter forslagene.

Selvom socialrådgiverne glæder sig over, at andre organisationer bidrager til kritikken af den nuværende lovgivning, er de nemlig bekymrede over konsekvenserne af et af de helt centrale forslag: Et retskrav på førtidspension, hvis arbejdsevnen vurderes til at være syv timer om ugen eller derunder.

- Vi er forbeholdne over at have et helt fast måltal for, hvornår man skal overgå til førtidspension. Det bør i stedet bero på en faglig vurdering hos medarbejderne i kommunerne, siger Rasmus Balslev, formand for Region Øst i DS, til Avisen.dk.

6 forslag til ændringer af førtidspension og fleksjob

 

De seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen:

1: Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2: Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3: Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

4: Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes - herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

5: Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

6: Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

UDVID

Styrk de individuelle vurderinger

Socialrådgiverne savner blandt andet en faglig begrundelse for, at grænsen skal sættes ved lige præcis syv timer.

Samtidig advarer de om, at det kan føre til en ny kassetænkningslogik, hvor det kan betale sig for kommunerne at gøre folk mere raske, end de er, ved at vurdere deres arbejdevne til syv en halv eller otte timer, så de lige netop ikke har ret til førtidspension. 

I stedet er vejen frem at styrke de individuelle, faglige vurderinger af den enkelte borger, lyder det.

- Vi har fra første hånd set, hvordan borgere bliver fastholdt i det ene meningsløse forløb efter det andet. Og grundlæggende synes vi, at det skal være nemmere at komme i betragtning til førtidspenspension.

- Men for os at se handler det især om at styrke de faglige beslutninger og ikke om faste måltal. Der er brug for flere ressourcer og mere beslutningskompetence hos den enkelte medarbejder, siger Rasmus Balslev.

De 41 fagforbund bag forslagene

De faglige organisationer, som har tilsluttet sig ændringsforslagene, er:

Ansatte Tandlægers Organisation, Bibliotekarforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, BUPL, Dansk Artist Forbund, Dansk El-forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, Dansk Mejeriingeniør Forening, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Organist og Kantorsamfund, Dansk Psykologforening, Dansk Skuespillerforbund, Danske Elitesportsudøveres Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, DJØF, Fagligt Fælles Forbund/3F, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Speciallæger, Fængselsforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF, Håndbold Spiller Foreningen, Ingeniørforeningen IDA, Jordbrugsakademikerne JA, Kommunikation og Sprog, Malerforbundet, Pharmadanmark, Prosa, Præsteforeningen, Serviceforbundet, Socialpædagogerne, Spillerforeningen, Tandlægeforeningen, Teknisk Landsforbund samt Yngre Læger.

UDVID

De må pakke fagligheden væk

FOA's næstformand, Mona Striib, der er en af initiativtagerne til de fælles ændringsforslag, køber slet ikke socialrådgivernes bekymring.

- Vi er store tilhængere af, at dem, der kan og vil, skal have mulighed for at arbejde. Derfor skal det også være et frit valg, om man vil have førtidspension, hvis man har en arbejdsevne på syv timer eller derunder, lyder det fra Mona Striib.

Hun har også mistet troen på, at den individuelle vurdering kan sikre den bedst mulige behandling af borgerne. I stedet har det ført til en alt for uens håndtering i kommunerne og alt for mange sager med borgere, der bliver slæbt gennem den ene arbejdsprøvning efter den anden.

- Jeg kan godt høre, at socialrådgiverne vil beskytte deres faglighed, men der må man bare sige, at med loven, som den er i dag, har de ikke formået at sikre, at folk bliver behandlet ordentligt.

- Så må socialrådgiverne pakke fagligheden væk, så vi kan sikre folk de rettigheder, der er brug for, siger Mona Striib.

Dansk Metal: Stor sympati, men ...

Inden for LO-fagbevægelsen glimrer magtfulde Dansk Metal ved sit fravær på listen over de 41 faglige organisationer, som bakker op om de seks ændringsforslag.

- Vi har sådan set stor sympati for de her forslag. Men vi har koncentreret arbejdet i regi af LO, hvor vi arbejder målrettet på forslag, som kan forbedre reformen af førtidspension og fleksjob. Også udover de seks forslag, som er en del af den her kampagne.

- Vores erfaring er, at vi opnår de bedste resultater ved at fortsætte ad det spor og føre en konstruktiv dialog med politikerne. Så vi kører den realpolitiske linje, forklarer Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

Betyder det, at du ikke anser de her seks forslag for at være realistiske at gennemføre?

- Det må andre vurdere. Men det er ikke sådan, at vi står splittet i fagbevægelsen. Slet ikke. Nu er der nogle organisationer, som har valgt at lave det her initiativ. Det har vi stor sympati for, men vi har valgt at koncentrere os om det interne arbejde i LO.

Den beslutning ærgrer dog FOA's næstformand, Mona Striib, som gerne havde set en samlet LO-fagbevægelse lægge pres på politikerne for at få ændret reformen.

- Vi var i kontakt med LO før sommerferien, og LO fik mulighed for at gå forrest. Men det er faktisk Dansk Metal, der holder LO tilbage fra at være medunderskriver, siger hun.

via Listen To News