En halv times arbejde om ugen var for hårdt for Pia: Kommunen nægter førtidspension
Det var ulovligt, at kommunen ikke sendte Pia Steffens' ansøgning om førtidspension til rehabiliteringsteamet, påpeger hun. Foto: Cecilie Agertoft
På trods af, at Pia Steffens ikke kunne gennemføre en praktik på en time hver anden uge, mener Langeland Kommune, at hendes arbejdsevnes kan udvikles.

Følelsen af at være et menneske fordufter stille.

Så dystert beskriver den 51-årige Pia Steffens fra Langeland, hvordan hun oplever sit møde med beskæftigelsessystemet.

- Man er en dukke, der bliver kørt rundt i systemet, rundt i et hjul. Du kunne ligeså godt være en hamster i et hamsterhjul. Det kører bare rundt, og du skal bare have energien til at komme igennem det her, siger Pia Steffens.

I august i år fik hun afslag på førtidspension, selvom hun har en langvarig, blivende smertetilstand, som har medført kroniske kognitive forstyrrelser. Det fremgår af en skriftlig udtalelse fra Pia Steffens læge, som Avisen.dk har set.

Afslaget på førtidspension bekræfter Pia Steffens i, at systemet ikke tager hånd om hende, fortæller hun. Og hun deler sine bitre erfaringer med flere andre syge danskere, som føler sig oversete og tvunget ud i forløb, der forværrer deres tilstand.

Det dilemma giver onsdag anledning til debat i et åbent samråd på Christiansborg. Her har Enhedslistens Finn Sørensen bedt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om at svare på, om han vil ændre loven, så alvorligt syge mennesker ikke kan tvinges i arbejdsprøvninger, ressourceforløb og fleksjob af få minutters varighed.

Blev sendt hjem 

Da Avisen.dk møder Pia Steffens, medbringer hun fem mørkegrønne ringbind, der er tunge af dokumenter, som vidner om et langt forløb i det kommunale beskæftigelsessystem.

Hun har gennemgået flere praktikforløb. Som en del af sit seneste ressourceforløb skaffede hun selv en praktikplads i en blomsterbutik. Mødetiden lød på en time om ugen, men den blev hurtigt nedsat til en time hver 14. dag. I gennemsnit svarer det til seks minutter om dagen.

- Arbejdsgiveren sagde, at hun følte sig utryg ved at have mig i butikken, fordi jeg var så dårlig. Den første dag var jeg der i et kvarter. De andre gange, blev jeg sendt hjem, lige efter jeg mødte ind, husker Pia Steffens.

Når hun kører bil, får hun voldsomme smerter i sine arme og skuldre. Derfor måtte hun på turene til og fra blomsterbutikken, der ligger et kvarters kørsel fra hendes hjem, holde ind ved sin eksmands hus for at hvile sig, forklarer Pia Steffens.

- Mit helbred blev tydeligt forværret af praktikken, og jeg fik psoriasiseksem på hænder og fødder udløst af stress. Jeg bad om at få praktikken stoppet. Men virksomhedskonsulentens kommentar var, at arbejdsgiver bare skulle sende mig hjem i stedet for at stoppe forløbet, siger hun.

Smerteplaget

Allerede i 1995 begyndte Pia Steffens at få smerter i sine hofter og ben dagligt, fortæller hun. Det afholdt hende dog ikke fra at arbejde som købmand. Først i Aldi og senere i Spar.

Men smerterne tog til, og i 2012 fik hun konstateret fibromyalgi, der er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdenhed. Et år senere blev hun sygemeldt.

I dag er hendes smerter så slemme, at hun har svært ved at vaske sig og bruger en time på at komme i tøjet om morgenen. Hun får hjælp af venner og familie til tøjvask, rengøring og havearbejde.

- Jeg har flere diskusprolapser og mangler nogle led i nakken, som gør, at jeg nogle gange har svært ved at gå. Jeg har smerter hele døgnet, siger Pia Steffens.

"Ulovlig sagsbehandling" 

Tilbage i marts skrev en virksomhedskonsulent i en evaluering af Pia Steffens tid i praktikken, at "det vurderes, at Pias resterhvervsevne er ubetydelig og u.t. har svært ved at se, hvor Pia skal gøre brug af denne i noget erhverv på sigt". Det fremgår af et dokument, som Avisen.dk har set.

I en anden udtalelse, som Avisen.dk også har set, skriver Pia Steffens' kommunale mentor, at han håber, hun bliver tilkendt førtidspension.

Men Pia Steffens nye sagsbehandler vurderede, at hendes arbejdsevne ikke var afprøvet tilstrækkeligt.

- Så hun sender min ansøgning om førtidspension direkte til kommunens bevillingsforum, frem for at det kommer for rehabiliteringsteamet, siger Pia Steffens.

Ifølge pensionsloven § 17, stk 2, har kommuner ret til at gå udenom rehabiliteringsteamet i sager, hvor kommunen vurderer, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

Men på baggrund af virksomhedskonsulenten og mentorens udmeldinger, forstår Pia Steffens ikke, hvorfor hendes ansøgning ikke kom for rehabiliteringsteamet.

- Det er ulovligt, for der var to internt i kommunen, der anbefalede pension, og derfor var udfaldet af min ansøgning ikke klokkeklart.

Afgørelser træffes på oplyst grundlag 

Det har ikke været muligt at få Langeland Kommune til at forholde sig til Pia Steffens' kritik i et interview. Men jobcenterchef Torben Lønberg anfører i et skriftligt svar, at han af hensyn til forvaltningslovens tavshedspligt ikke kan kommentere den konkrete sag.

Derfor har Avisen.dk bedt jobcenterchefen om at svare generelt på, hvordan kommunen sikrer, at de sager, som kommunens bevillingsforum afgør, altid er helt klare. Til det skriver Torben Lønberg:

"Bevillingsforum har adgang til alle oplysninger i de konkrete sager, og afgørelsen træffes på denne baggrund."

Avisen.dk har også spurgt, hvor stor en procentdel af de sager, der kommer ind til bevillingsforum, der bliver henholdsvis afvist eller sendt videre til rehabiliteringsteamet.

"Der afvises ingen sager, idet der i alle sager træffes en afgørelse," svarer Torben Lønberg i mailen.

Der kan ske mirakler

I juli kunne Avisen.dk afsløre, at antallet af mennesker, der kommer på førtidspension efter et endt ressourceforløb, svinger fra 0 til 80 procent fra den ene kommune til den anden.

På Langeland, hvor Pia Steffens bor, var der kun 11 procent af dem, der afsluttede et ressourceforløb, der fik tildelt førtidspension. Det viser tal fra 2. kvartal i 2016 til 1. kvartal 2017 trukket fra Jobindsats.dk.

Pia Steffens mener, at det ville skabe en tiltrængt stabilitet i hende og hendes to drenge på otte og ti års liv, hvis hun bliver en af de få i sin kommune, der overgår fra ressourceforløb til førtidspension.

- Jeg kunne gøre ting med mine børn og simpelthen få en mega ro og ikke hele tiden spekulere over, hvad sker der næste gang, jeg skal til møde med en eller anden sagsbehandler, siger hun.

På hendes blå T-shirt er der printet et engelsk motto. Oversat til dansk står der: 'Du kan forvente mirakler'. 

via Listen To News