FAKTA: Politiet falder bagud på kriminalitet mod borgere
Borgerne anmelder mere grov borgerrettet kriminalitet, men politiet sigter færre, viser opgørelse.

Det har tilsyneladende haft negativ betydning for politiets arbejde, at der er blevet indført øget terrorberedskab og grænsekontrol siden 2015.

I hvert fald viser en beretning fra Rigsrevisionen, som Statsrevisorerne torsdag har taget stilling til, at færre sigtes for grov borgerrettet kriminalitet, og at politiets sagsbehandlingstid er steget mærkbart.

* Sigtelsesprocenten for grov borgerrettet kriminalitet er faldet med 21 procent fra 2014 til 2017, hvilket er langt mere end faldet i sigtelsesprocenten for de mindre alvorlige initiativ-, tyveri- og hærværkssager.

* Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse for sager om grov borgerrettet kriminalitet er steget med 36 procent i perioden 2014 til 2017.

* Samtidig er andelen af anmeldelser vedrørende grov borgerrettet kriminalitet steget fra tre procent til seks procent fra 2014 til 2017.

* Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til sigtelse for initiativ-, tyveri- og hærværkssager er under ét steget 91 procent fra 2014 til 2017.

* Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for aktiviteter vedrørende økonomisk kriminalitet er steget 48 procent fra 2015 til 2017.

* Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for indbrud og cyberkriminalitet er steget med henholdsvis 44 procent og 66 procent fra 2015 til 2017, men politiet har fastholdt eller øget sigtelsesprocenten.

* Politiet har øget grænsekontrolindsatsen, uanset at antallet af asylansøgere og antallet af ulovligt indrejste i EU er faldet med mere end 80 procent fra 2015 til 2017.

* Politiets responstider er steget fra 2014 til 2017, og utrygheden blandt borgerne er øget fra 2016 til 2017, især i de særligt udsatte boligområder.

Kilder: Beretning om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol,
Statsrevisorerne.

/ritzau/