FAKTA: Jo højere klassetrin des mere fravær
Det kan være uoverskueligt at passe skolen, hvis man samtidig slås med store personlige problemer. Her undervisning på folkeskole. 5. klasse på Rungsted skole 24. januar 2014. Eleverne har ikke noget med undersøgelsen at gøre. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix
Udsatte elever har et højere fravær end andre. Kun godt halvdelen tager folkeskolens afgangsprøve.

Skolerne mangler retningslinjer for elevers fravær, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår og Trygfonden. LÆS her mere om udsatte elever og fravær.

* Cirka 56.000 børn og unge har været berørt af en anbringelse eller fået forebyggende støtte i perioden fra 2011 til 2015. Det svarer til 3,6 procent af alle under 23 år.

* Ikke udsatte elever er i løbet af et skoleår fraværende i 5,5 procent af lektionerne. Til sammenligning er elever med en forebyggende støtte og elever anbragt uden for hjemmet fraværende i henholdsvis 9,4 og 6,6 procent af lektionerne.

* Det er især i de ældste klasser, at udsatte elever har et højt fravær.

* Kun godt halvdelen af udsatte børn og unge tager folkeskolens afgangsprøve.

* Udsatte 9. klasses elevers afgangsprøve ligger i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrendes.

* En ud af fire udsatte unge har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter afsluttet 9. klasse. Blandt ikke udsatte gælder det for tre ud af fire.

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening (KL, Børns Vilkår.

/ritzau/