FAKTA: Det indebærer en anbringelsesdom
Sindssyge personer kan ikke straffes med fængsel. I stedet kan en anbringelsesdom komme på tale.

Retslægerådet har konkluderet, at en østjysk Balkan-veteran var sindssyg, da han dræbte sine forældre. Manden lider fortsat af en kronisk psykose. Sindssyge personer kan ifølge dansk ret ikke straffes med fængsel.

Den 43-årige veteran er onsdag ved Retten i Randers blevet idømt en tidsubestemt anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse for drab på sine forældre.

Læs her, hvad en anbringelsesdom indebærer:

* Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven ikke straffes.

* I mindre alvorlige sager kan retten i stedet idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling, afvænning eller lignende.

* Retten kan i alvorlige sager vælge en anbringelsesdom. Her bliver den dømte tvangsanbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller et institution for personer med mentale handicap.

* Under anbringelsen vurderer den behandlende overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.

* Det er overlægen på den afdeling, hvor anbringelsen finder sted, der bestemmer, om den dømte kan få udgang.

* Er anbringelsen sket på baggrund af en dom for alvorlig kriminalitet, er der i udgangspunktet tale om anbringelse på ubestemt tid. Dog senest efter fem år skal anklagemyndigheden sørge for at forelægge sagen for retten på ny.

* I meget alvorlige sager, hvor den dømte vurderes at være til ekstraordinær fare for andre, kan retten vælge en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

* På "Sikringen", som afdelingen kaldes, er man blandt andet underlagt strengere sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder blandt andet den anbragtes mulighed for fællesskab med andre anbragte.

* I modsætning til en almindelig behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.

* En anbringelsesdom må ikke forveksles med en forvaringsdom. Begge er tidsubegrænsede foranstaltninger, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf.

Kilder: straffeloven, psykiatriloven, Region Sjælland, Kriminalforsorgen

/ritzau/