Erhvervslivet har sukket efter reform af erhvervsstøtte

Det danske erhvervsliv har længe håbet på en reform af erhvervsstøtten. (Foto: Foto: Katrine Emilie Andersen/Scanpix)

En plan for en forenkling af erhvervsstøtte for milliarder i Danmark bringer glæde hos Dansk Industri.

Det danske erhvervsliv byder regeringens forslag til en forenkling af systemet for erhvervsstøtte velkomment. Det nuværende system har været en rodet omgang.

En rapport fra 2016 viste, at der blev brugt 4,7 milliarder på erhvervsfremme. Men 20 procent gik til administration, og støtten blev ydet af over 250 forskellige aktører, hvoraf mange reelt lavede det samme.

- Vi har længe efterspurgt, at der blev ryddet op i dette her. Virksomhederne har ikke kunnet finde rundt i det, og yderne af støtten har heller ikke. Så vi har i flere år presset på for, at der blev kigget på det.

- Det har været hulter til bulter, hvem der har gjort hvad. Så derfor har vi ikke fået nok for pengene, siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Hos Dansk Erhverv skriver underdirektør Niels Milling i en kommentar:

- Der er i dag ikke færre end cirka 250 aktører på området, og omkring 2000 personer er ansat inden for erhvervsfremme. Det er på høje tid, at der bliver ryddet op.

Oplægget til reformen af erhvervsstøtte vil betyde, at regionerne bliver trukket helt ud af ligningen.

I stedet vil erhvervsstøtten blive ydet af kommunerne, der er tæt på virksomhederne, og så omkring ti erhvervshuse, der skal stå for en specialiseret støtte.

- Det er helt afgørende for vores medlemmer, at den tætte kontakt til kommunen kan fortsætte. Det er kommunen, der er myndighed i eksempelvis byggesager.

- De tværkommunale huse kan så tage den mere specifikke støtte, siger Kent Damsgaard.

Dansk Erhvervs Niels Milling glæder sig også over fremtidsudsigterne.

- Det er en forenkling af området, som vil være til fordel for virksomhederne, idet erhvervsfremme i højere grad, end det er tilfældet i dag, vil tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, skriver han.

/ritzau/